Педіатричні дисципліни

Статті викладачів ЦК педіатричних дисциплін

Курилко Л.М., Мизгіна Т.І., Рябека Т.І., Сорока Ю.Б. “Роль циклової методичної комісії педіатричних дисциплін у підготовці високо кваліфікованого фахівця у медичному коледжі”

Курилко Л.М., Рябека Т.І. “Формування клінічного мислення студентів під час рішення ситуаційних задач на заняттях з педіатрії

Сорока Ю. Б., Зінченко Н. В. Гурток, як першочергова ланка науково-дослідницької роботи студентів у медичному коледжі”

Рябека Т.І., Курилко Л.М. “Сучасні аспекти викладання професійно-орієнтовних дисциплін”

Сорока Ю. Б., Зінченко Н. В. “Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час викладання лекції з педіатрії у базовому медичному коледжі”

Рябека Т.І., Курилко Л.М. “Становлення спеціаліста середньої ланки під час позааудиторних заходів у медичному коледжі”