Педіатричні дисципліни

Статті викладачів ЦК педіатричних дисциплін

Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І., Лук’яненко М.М. “ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ”

 Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І., Лук’яненко М.М., Могила В.І. “МЕДСЕСТРИНСТВО В ДОКАЗОВІЙ МЕДИЦИНІ”

Науковий простір Європи

Медичний форум № 22(2021)

Курилко Л.М., Мизгіна Т.І., Рябека Т.І., Сорока Ю.Б. “Роль циклової методичної комісії педіатричних дисциплін у підготовці високо кваліфікованого фахівця у медичному коледжі”

Курилко Л.М., Рябека Т.І. “Формування клінічного мислення студентів під час рішення ситуаційних задач на заняттях з педіатрії

Сорока Ю. Б., Зінченко Н. В. Гурток, як першочергова ланка науково-дослідницької роботи студентів у медичному коледжі”

Рябека Т.І., Курилко Л.М. “Сучасні аспекти викладання професійно-орієнтовних дисциплін”

Сорока Ю. Б., Зінченко Н. В. “Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час викладання лекції з педіатрії у базовому медичному коледжі”

Рябека Т.І., Курилко Л.М. “Становлення спеціаліста середньої ланки під час позааудиторних заходів у медичному коледжі”

Мизгіна Т.І., Зінченко Н.В., Рябека Т.І.”ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ» СТУДЕНТАМ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ФАХОМ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»”

Сорока Ю.Б., Шкурба Т.О. “Аналіз призначення ферментних препаратів при проведені замісної терапії у дітей раннього віку”

Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І., Лук’яненко М.М., Могтла В.І., “МЕДСЕСТРИНСТВО В ДОКАЗОВІЙ МЕДИЦИНІ”

Дорогейко Л.І., Загорулько Г.А. “Виховання характеру при підготовці медсестри-лідера”

МизгінаТ.І., Зінченко Н.В., Рябека Т.І. “ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ”