Основи медсестринства

Статті викладачів ЦК основ медсестринства

Костенко І. ., Німчин Т. О., Єфименко Н. Р. “Нормативна етика-неодмінна складова професійної культури працівників сфери охорони здоров’я”

Опошнян С. І., Коломієць Н. Г. “Використання інноваційних методів навчання на заняттях з основ медсестринства”

Ніжніченко О. С., Коломієць Н. Г. “Особливості етико-деонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами”

Шкурба Т. О. “Виховання майбутніх медичних працівників в дусі загальнолюдських цінностей і християнської моралі”

Опошнян С. І. “Формування огранізаторських вмінь та навичок в процесі фахової підготовки медичних сестер”

Опошнян С. І., Пономаренко Н. О. “Майбутня медична сестра повинна бути здоровою”

Німчин Т. О., Коростиленко Л. П., Єфименко Н. Р. “Особливості методології при інноваційній підготовці медика-професіонала”

Німчин Т. О., Коростиленко Л. П. “Синдром емоційного вигорання”