Основи медсестринства

Статті викладачів ЦК основ медсестринства

Костенко І. ., Німчин Т. О., Єфименко Н. Р. “Нормативна етика-неодмінна складова професійної культури працівників сфери охорони здоров’я”

Опошнян С. І., Коломієць Н. Г. “Використання інноваційних методів навчання на заняттях з основ медсестринства”

Ніжніченко О. С., Коломієць Н. Г. “Особливості етико-деонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами”

Шкурба Т. О. “Виховання майбутніх медичних працівників в дусі загальнолюдських цінностей і християнської моралі”