Основи медсестринства

Статті викладачів ЦК сестринської справи

Шкурба Т.О.«ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ З МОРАЛЬНИМИ ПРИНЦИПАМИ У ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

Редченко Л.В., Єфименко Н.Р., Піскун О.І., Коростиленко Л.П. “Поширеність синдрому емоційного вигорання серед студентів закладу фахової передвищої освіти під час дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19”

Котова Л.І., Єфименко Н.Р., Фесенко Л.М. ” Питання етики і деонтології при фізичній реабілітації кардіологічних хворих”

Шкурба Т.О., Нерода М.Ю. “Духовний аспект в мистецтві спілкування сучасної медичної сестри”

Редченко Л.В., Єфименко Н.Р., Піскун О.І., Сільнича Н.А.”Мультимедійні технології у практичній підготовці майбутнього фахівця медичної галузі” 

Костенко І. ., Німчин Т. О., Єфименко Н. Р. “Нормативна етика-неодмінна складова професійної культури працівників сфери охорони здоров’я”

Опошнян С. І., Коломієць Н. Г. “Використання інноваційних методів навчання на заняттях з основ медсестринства”

Ніжніченко О. С., Коломієць Н. Г. “Особливості етико-деонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами”

Шкурба Т. О. “Виховання майбутніх медичних працівників в дусі загальнолюдських цінностей і християнської моралі”

Опошнян С. І. “Формування огранізаторських вмінь та навичок в процесі фахової підготовки медичних сестер”

Опошнян С. І., Пономаренко Н. О. “Майбутня медична сестра повинна бути здоровою”

Німчин Т. О., Коростиленко Л. П., Єфименко Н. Р. “Особливості методології при інноваційній підготовці медика-професіонала”

Німчин Т. О., Коростиленко Л. П. “Синдром емоційного вигорання”

Шкурба Т.О.”ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИКІВ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”

Сорока Ю.Б., Шкурба Т.О. “Аналіз призначення ферментних препаратів при проведені замісної терапії у дітей раннього віку”