Основи медсестринства та клінічних дисциплін

Статті викладачів ЦК з основ медсестринства та клінічних дисциплін

Єфименкo Н.Р., Коростиленко Л.П., Дорогейко Л.І., Серажим С.М. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Олена Синенко, Нaтaлія Єфименкo, Людмила Редченко, Світлана Серажим РЕФЛЕКСІЯ  ВИКЛАДАЦЬКОГО ДOСВІДУ –  МOТИВАЦІЯ ПРИЙМАТИ ЗМІНИ ТА САМOВДOСКOНАЛЮВАТИСЯ

Супруненко  В.Г., Кулай Н.І., Стафійчук О.П. ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРИ НАДМІРНОМУ ПЕРЕГЛЯДІ ЗМІ

Єфименко Н.Р., Дорогейко Л.І. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ОСВІТІ НЕОБХІДНИЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ

Дворнік С.І., Сакевич В.І., Дорогейко Л.І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  –  ГОЛОВНИЙ ЧИННИК  ФОРМУВАННЯ     ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО  МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Єфименко Н.Р., Дорогейко Л.І., Коростиленко Л.П. СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Єфименко Н.Р., Дорогейко Л.І., Коростиленко Л.П. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

СИНЕНКО Олена, ЄФИМЕНКO Нaтaлія, РЕДЧЕНКО Людмила РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МЕДИЧНOГO ПРOФІЛЮ

Олена Синенко, Тетяна Чемісова, Нaтaлія Єфименкo ТЕХНOЛOГІЇ ДИДЖИТAЛІЗAЦІЇ OСВІТИ У ПРAКТИЧНІЙ ПІДГOТOВЦІ  ФAХOВOГO МOЛOДШOГO БAКAЛAВРA

Захарченко Ю.В. Підвищення якості надання освітніх послуг в умовах дистанційного режиму

Грігор’єва І.М., Зінченко Н.В., Коломієць Н.Г., Лук’яненко М.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ

Зінченко Н.В., Лук’яненко М.М., Ніжніченко О.С., Рябека Т.І. ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Зінченко Н.В., Мизгіна Т.І., Лук’яненко М.М., Рябека Т.І. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Наталія Кулай, Віталіна Супруненко, Олександр Стафійчук Про покращення та оновлення методів подачі навчального матеріалу на практичних заняттях із клінічних дисциплін в умовах військового стану та пандемії COVID-19

Кулай Н.І., Супруненко  В.Г., Стафійчук О.П. ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ      ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мизгіна Т.І., Рябека Т.І., Зінченко Н.В. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА МІНЕРАЛЬНУ ЩІЛЬНІСТЬ КІСТОК ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Наталія Єфименко, Людмила Редченко, Олександр Піскун ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Піскун О.І., Єфименко Н.Р., Редченко Л.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Синенко О.А., Штомпель В.Ю., Третяк Н.Г.  АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ   МЕДИКІВ

Мизгіна Т.І., Філіна І.О. COVID-19: свобода вибору та відповідальність. Формування відповідального ставлення до власного та громадського здоров’я у здобувачів передвищої медичної освіти

Філіна І.О., Мизгіна Т.І. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ

Коваль Т.І., Марченко О.Г., Котелевська Т.М., Лимаренко Н.П., Артемьєва О.В. “ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ- ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ НОСІЙСТВА АЛЕЛІ 299GLY ГЕНА TLR4”

Бражник А.С., Роненко К.В. “Теоретико-методологічні й методичні засади освіти впродовж життя”

Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І. Лук’яненко М.М. “ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ”

Громов С. В. “ЗАКЛАД ОСВІТИ, ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРВИННОЇ  ПРОФІЛАКТИКИ ХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ: МЕТОДИ РОБОТИ ТА ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ ФАХІВЦІВ”

Гусак Я.Ю., Сідельнікова І.Ю.Засоби організації дистанційного навчання у навчальному закладі”

Гусак Я.Ю., Сідельнікова І.Ю. “Значення ЛФК  у лікуванні пацієнтів із суглобовим синдромом”

 Дворнік С.І., Опошнян С. І.”РОЛЬ  СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ДУХОВНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА”

Дворнік С.І., Опошнян С. І. “НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ТА ЙОГО ПОДОЛАННЯ”

Дорогейко Л. І., Мизгіна Т. І., Рябека  Т. І., Сорока Ю. Б. “ФОРМИ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ”

Єфименко А. Р., Єфименко Н. Р., Серажим С. М. “ПРОБЛЕМА ШУМОВОЇ ХВОРОБИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВЩИНИ”

Синенко О.А., Вахненко Н.С., Єфименко Н.Р., Редченко Л.В. “ВИКОРИСТАННЯ ВІТАГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ”

Єфименко Н. Р., Суббота О. М., Єфименко А. Р. “ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

Сіліна Л.В., Супруненко В.Г., Суббота О.М. “ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ”

Опошнян С.І., Пономаренко Н.О., Коломієць Н. Г., Зінченко Н.В. “ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ”

Ісичко Л.О., Громов С.В., Козіна Н.М., Піскун О.І. “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ”

Кулай Н.І. “КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ”

Лукʼяненко М.М., Григорʼєва І.М. Сіліна Л.В. “Принципи методичного навчання як запорука покращення педагогічної майстерності викладачів у сучасній освіті”

Мизгіна Т.І., Рябека Т.І., Зінченко Н. В. “ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ У ФАХОВОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ: МОРАЛЬНО – ЕТИЧНІ АСПЕКТИ”

Траверсе Г.М. Мизгіна Т.І. “ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ”

Мизгіна Т.І. “ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ТА ДІЛОВОЇ ГРИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕДІАТРІЇ”

Траверсе Г.М., Мизгіна Т.І. “РОЛЬ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ” “ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІННО – МІНЕРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ВИСОКІ РОЗУМОВІ НАВАНТАЖЕННЯ”

Траверсе Г.М., Мизгіна Т.І. “АПНОЕ УВІ СНІ ЯК МЕХАНІЗМ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОЖИРІННЯМ ТА ГІПЕРТОНІЄЮ”

Мизгіна Т.І., Рябека Т.І., Зінченко Н.В., Дорогейко Л.І., Сорока Ю.Б. “ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПЕДІАТРІЇ  ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК М»”

Мизгіна Т.І., Рябека Т.І., Зінченко Н.В. “ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ У ФАХОВОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ: МОРАЛЬНО – ЕТИЧНІ АСПЕКТИ”

Німчин Т.О., Коростиленко Л.П., Козіна Н.М., Коломієць Н.Г. “СЕСТРИНСЬКА ЕТИКА ТИ ДЕОНТОЛОГІЯ”

Опошнян С.І., Пономаренко Н.О., Коломієць Н.Г., Зінченко Н.В. “ВЗАЄМОЗВ̓ ЯЗОК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ”

Редченко Л.В., Єфименко Н.Р., Коростиленко Л.П., Піскун О.І. “Поширеність синдрому емоційного вигорання серед студентів закладу фахової передвищої освіти під час дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19”

Бражник А.С., Роненко К.В. “ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА “ГІНЕКОЛОГІЯ” ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Супруненко В.Г., Кулай Н.І., Стафійчук О.П. “РОБОТА З МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ”

Супруненко В.Г., Кулай Н.І., Стафійчук О.П. “РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ , ЯК ОДНЕ ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ  ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ”

Філіна І.О., Мизгіна Т.І. “ПРО ПОСЛАБЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ: ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ”

Чемісова Т.С., Синенко О.А., Вахненко Н.С. “СТАН ВИХОВНОЇ, КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ”

Шкурба Т.О., Німчин Т.О., Коростиленко Л.П.,Сорока Ю.Б. “ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ КРАЩОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА”

Шкурба Т.О. “ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ З МОРАЛЬНИМИ ПРИНЦИПАМИ У ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ”

Штомпель В.Ю., Синенко О.А., Третяк Н.Г. “АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ”

Штомпель В.Ю., Синенко О.А., Третяк Н.Г. “АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ   МЕДИКІВ”

Єфименко Н.Р., Редченко Л.В., Серажим С.М. “Практико-методичні функції застосування ІКТ і технічних засобів навчання у медичному фаховому коледжі”

Захарченко Ю.В. “СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ”