Освітні програми

Сестринська справа ОПП набір 2015 рік

Лікувальна справа ОПП набір 2015 рік

Освітня програма профільної середньої освіти для спеціальності
223 “Медсестринство” спеціалізації” Лікувальна справа”

Освітня програма профільної середньої освіти для спеціальності
223 “Медсестринство” спеціалізації” Сестринська справа”