Обласні відкриті заходи

30 листопада 2018 року на базі Полтавського базового медичного коледжу відбулася зустріч директора ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Балабанової К. В. з директорами та представниками медичних коледжів та училищ Полтавської області з метою обговорення законопроектів «Про фахову передвищу освіту», перспективних шляхів трансформації підготовки молодших спеціалістів медичного профілю в контексті реформування вищої освіти та безперервного професійного розвитку медичної сестри (післядипломна освіта).
29 листопада 2018 року в Полтавському базовому медичному коледжі відбулася регіональна робоча зустріч «Реформування медсестринства в охороні здоров’я України. Адміністрування діяльності медичної сестри», у якій взяли участь директор ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Балабановою К. В., директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Лисак В. П., начальник відділу управління персоналом та медичними кадрами управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів ДОЗ Оглобля О. М., директор Полтавського базового медичного коледжу Синенко О. А., президент Асоціації медичних сестер Полтавської області, заступник головного лікаря з медсестринства ПОКПЛ ім. О. Ф. Мальцева Самолеліс Л. М., заступники головних лікарів з медсестринства, головні медичні сестри, старші медичні сестри закладів охорони здоров’я м. Полтава, Полтавської області.  
Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету Полтавського базового медичного коледжу 23 листопада 2018 року в Лохвицькому медичному училищі відбулося засідання обласної методичної ради, семінар «Сучасні освітні орієнтири запровадження інноваційних технологій у педагогічний процес навчального закладу» та в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей – відкритий урок з англійської мови. На занятті викладач Волторніст В. О. створила сприятливу атмосферу, що допомогло студентам відчувати себе впевнено, бути активними на уроці та із задоволенням і легкістю спілкуватися англійською мовою.  

31 жовтня 2018 року  у Лубенському медичному училищі відбулося спортивне свято Козацькі забави «Не хвались, ідучи в бій, а хвались, ідучи з бою» (викладачі: Ткаченко Н. В., Значко С. М., Ладатко І. В., Лазірський О. А.). Національно-патріотичне виховання в училищі формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі науки, культури і спорту.

Викладачі медичних коледжів та училищах Полтавської області взяли участь у роботі семінару «Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури»

З вітальним словом до учасників звернулася директор Лубенського медичного училища Кузьменко А. Г.

Матеріали семінару та методичні розробки викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області уміщені в інформаційно-методичний вісник №160.

 

Відповідно до плану роботи обласного методичного кабінету відбувся «Калейдоскоп педагогічних ідей» Лубенського медичного училища. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області спостерігали інтерактивну модель навчання на відкритому  занятті з хімії «Арени. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів» (викладач Шевченко Л. П.).

 

 Матеріали семінару «Використання ІКТ як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів» та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ уміщені в інформаційно-методичний вісник №161.

 

         Медичні сестри є важливою ланкою у сфері охорони здоров’я, без якої неможливе формування, підтримання, збереження і відновлення здоров’я громадян України. Сучасна модель підготовки медичних сестер передбачає, що медична сестра – це фахівець з професійною освітою, який поділяє філософію сестринської справи.

        Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області працюють над удосконаленням системи підготовки майбутніх медичних сестер до рівня світових стандартів. У 159 інформаційно-методичному збірнику уміщені доповіді викладачів, щодо шляхів оптимізації вищої освіти в медсестринстві.

 

 

13.06.2018 р. відбулася виставка методичних матеріалів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області, яка підготовлена в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей.
Виставка свідчить, що наші викладачі працюють над удосконаленням своєї фахової майстерності, впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес. Мета виставки є показ напрацювань викладачів, пропаганда їх творчих досягнень, презентація сучасних педагогічних технологій.
 
       24 квітня 2018 року в Лохвицькому медичному училищі у рамках «Калейдоскопу педагогічних ідей» відбувся навчальний тренінг «Ефективне проектування сучасного уроку».

З вітальним словом звернувся директор Лохвицького медичного училища Царинний Анатолій Дмитрович.

Гостей вітав студентський творчий колектив «Білий птах».

 
    Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області спостерігали інтегрований підхід у викладанні основ біологічної фізики та медичної апаратури з використанням активних методів навчання на відкритому уроці викладача Лохвицького медичного училища Соколовської Єлени Володимирівни «Основи біореології та гемодинаміки»  

   Лесик Світлана Григорівна на відкритому занятті з дисципліни «Основи медичної психології та міжособового спілкування» продемонструвала метод визначення емоційного стану студентів на уроках з можливістю використання як в індивідуальному, так і груповому консультуванні. Урок отримав схвальні відгуки колег.

 

    26 квітня 2018 року Полтавський базовий медичний коледж гостинно вітав учасників V обласної студентської науково-практичної конференції «Вивчення англійської мови – унікальна можливість для професійного зростання»/ «English language learning is an unique ability for professional growth». У конференції брали участь студенти:

 1. Полтавського базового медичного коледжу.
 2. Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка.
 3. Лубенського медичного училища.
 4. Лохвицького медичного училища.
 5. Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.
 6. Кременчуцького льотного коледжу НАУ.
 7. Лубенського фінансово-економічного коледжу ПДАА.
 8. Коледжу управління, економіки і права ПДАА.
 9. Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
 10. Полтавського комерційного технікуму.
 11. Полтавського кооперативного коледжу.
 12. Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 13. Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 14. Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ.
 15. Хорольського агропромислового коледжу ПДАА.
 16. Хомутецького ветеренарно-технологічного коледжу ПДАА.

   

     29 березня 2018 року на базі ВДНЗ Україна «Українська медична стоматологічна академія» відбулася 74-та Всеукраїнська конференція «Medical student`s conference in Poltava». Гідно представили свої творчо-пошукові роботи студенти Полтавського базового медичного коледжу, Лубенського медичного училища, Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка.

  Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету 22 березня 2018 року відбувся «Калейдоскоп педагогічних ідей» Лубенського медичного училища. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області взяли участь у роботі семінару «Професійний розвиток викладача у сучасному освітньому просторі», засіданнях методичних об’єднань викладачів циклу природничо-математичних дисциплін та класних керівників.

       З привітальним словом до учасників звернулась директор Лубенського медичного училища Кузьменко Алла Григорівна

     Формувати почуття добра, милосердя активної життєвої позиції у студентів Лубенського медичного училища ми спостерігали на відкритому засіданні волонтерського загону «Милосердя» «Волонтерство – одна із форм виховання добра і милосердя в майбутніх медичних працівників» (заступник директора з виховної роботи Вдовенко Н.В.).

   Захід проводився у формі «круглого столу» із застосуванням методу проектів, під час проведення заходу були продемонстровані практичні навички.

Матеріали семінару «Професійний розвиток викладача у сучасному освітньому просторі» та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №155.

      Творче ставлення до роботи, уміння працювати в колективі, креативність ми спостерігали на відкритому занятті з біології «Генетичні основи селекції організмів» (викладач Меля І.О.). Урок отримав схвальний відгук присутніх викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області.

Методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №156

   В  рамках  «Калейдоскопу  педагогічних  ідей»  7  грудня  2017 року  в  Кременчуцькому  медичному  коледжі   ім.  В.І. Литвиненка відбувся семінар «Інноваційні практики у впровадженні міжпредметної навчальної інтеграції», відкритий урок, спільне засідання секцій внутрішньої медицини та психологічного  гуртка.

  Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка створює сприятливі й ефективні умови не лише для освітнього процесу студентів, а й для всебічного розвитку їхніх здібностей.

   Гостей вітали: директор С.С. Малик, студентський клуб «Веселка».

   Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області на відкритому теоретичному занятті «Спостереження і догляд за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта», яке проводили викладачі Кременчуцького медичного коледжу ім.  В. І.  Литвиненка Петряшев І. О.(викладач медсестринства у внутрішній медицині) та Кононенко О. М. (викладач загального догляду за хворими з маніпуляційною технікою) спостерігали нестандартні форми і методи спостереження та догляду за пацієнтами з порушеннями функціонального стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечової системи.

   Матеріали семінару «Інноваційні практики у впровадженні міжпредметної навчальної інтеграції»та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №153.

   Поглиблення знань і фахових компетенцій із внутрішньої медицини, формування навичок просвітницької роботи і навичок комунікацій та психолого-педагогічних умінь студентів викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області спостерігали на спільному засіданні секцій внутрішньої медицини та психологічного гуртка «Віч-на-віч» студентського навчально-дослідного товариства «InSpe!» з теми «Створення оптимальних умов життєдіяльності для хворих на цукровий діабет» (викладачі Кременчуцького медичного коледжу ім.FВ.FІ.FЛитвиненка І. Ю. Чечель,  В. О. Сінюгіна, І.GВ.GПодтикан).

   Методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №154.

 Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету Полтавського базового медичного коледжу 9 листопада 2017 року відбувся науково-практичний семінар «Формування діяльнісно орієнтованого навчального середовища як інноваційна стратегія розвитку вищого навчального закладу» та Калейдоскоп педагогічних ідей викладачів Полтавського базового медичного коледжу.

 З привітальним словом до учасників звернулась директор Полтавського базового медичного коледжу, кандидат медичних наук Синенко Олена Анатоліївна. 

    Гостей вітав студентський клуб коледжу «Мрія».

 9 листопада 2017 року відповідно до плану роботи обласного методичного кабінету та з метою вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області відбулася проблемна лекція з внутрішньої медицини «Дифузні захворювання сполучної тканини та хвороби суглобів» (викладач внутрішньої медицини Полтавського базового медичного коледжу Кулай Наталія Іванівна).

 Матеріали семінару«Формування діяльнісно орієнтованого навчального середовища як інноваційна стратегія розвитку вищого навчального закладу» та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 151.

   Викладачі  медичних  коледжів та   училищ  Полтавської   області  в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей відвідали відкрите засідання гуртка: урок-екскурсія   «З  англійською   мовою  в  Європу  швидким кроком» (викладачі іноземної мови Полтавського базового медичного коледжу Власова Тетяна Леонідівна, Вахненко Наталія Сергіївна).

  Гурткова робота – сприятливий простір творчого та особистісного вдосконалення студентів поглибленого розвитку їхніх здібностей реалізації можливостей та прагнень.

   Доповіді, методичні розробки уроків та методичні розробки  засідань гуртків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 150.

  Важливою характеристикою педагогічного професіоналізму сучасного викладача є його рефлексивні компетенції, здатність до узагальнення та розповсюдження особистого досвіду. Однією з форм цього процесу, яка набуває все більшої популярності є семінари. Саме тому 17 березня 2016 року на базі Лохвицького медичного училища відбувся семінар «Модернізація форм і методів навчання студентів». Він сприяв організації обміну творчим досвідом та підвищенню кваліфікації педагогів.

  На виконання плану роботи Полтавського базового медичного коледжу на базі Лохвицького медичного училища відбувся відкритий урок з медичної та соціальної реабілітації (викладач Тарапата Я.В.) з теми «Основи лікувального масажу». Метою якого було використання інтегрованого підходу на уроках медичної та соціальної реабілітації.

  Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №137

   17 березня 2016 року відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей Лохвицького медичного училища. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області відвідали відкрите заняття з історії України «Україна в перші повоєнні роки (1945-початок 50-х років)» (викладач Буць В.В.).

   Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №136

    В рамках роботи лекторію «Університет здоров’я» відбулася відкрита виховна година з теми «Умій володіти собою. Конфлікти і шляхи їх подолання» (керівник гуртка Мироненко Л.В.), де були присутні викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області, школярі ЗОШ №10. До заходу були залучені фахівці: заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти Дворнік С.І. та практичний психолог коледжу Громов С.В., які надали практичні рекомендації щодо попередження конфлікту і його профілактики.

  Матеріали методичних розробок виховних заходів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №135

   2 грудня 2015 року на базі Полтавського базового медичного коледжу викладачем терапії Субботою О.М. було проведено відкрите практичне заняття з теми «Методи обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи»

  Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №134

 

   2 грудня 2015 року Полтавський базовий медичний коледж гостинно зустрів у стінах закладу учасників обласного науково-практичного семінару «Підготовка спеціалістів вищої категорії – фундамент розвитку України».

 Такий формат проведення науково-практичних семінарів, запропонований базовим методичним кабінетом, став джерелом цікавої інформації та підґрунтям для інтенсивних і плідних обговорень, прикладом для використання у своїй діяльності.

  Згідно плану роботи Полтавського базового медичного коледжу 10.11.2015 року на базі Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка відбувся семінар «Використання активних та інтерактивних методів навчання в корекції професійних ціннісних орієнтирів студентів» ті відкрите заняття з неврології та психіатрії з наркологією «Епілепсія. Олігофренія. Психогенні хвороби. Психопатії» (викладач МанаєнковаJО.Д.).

  Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №133

  10 листопада 2015 року відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області відвідали відкрите практичне заняття з мікробіології «Поживні середовища. Техніка посіву на поживні середовища. Ідентифікація мікроорганізмів» (викладач Хоріщенко Ю.П.)

  Матеріали відкритого уроку та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №132

  Відбулася презентація досвіду роботи педагогів Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка за освітніми проектами:

– «Розвиток інтерактивної системи професійної підготовки молодших спеціалістів в умовах єдиного освітнього простору коледжу» ПетряшевJІ.О.

– «Сходинки педагогічної майстерності» Шаповал А.В.

– «Здоров’язберігаюче та безпечне освітнє середовище» Подтикан І.В.

 

   6 листопада 2015 року відбулася обласна методична рада медичних коледжів та училищ Полтавської області під час якої обговорили результати та перспективи реформування вищої освіти України.

   У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбувся круглий стіл «Хід реформ вищої освіти України». У роботі круглого столу взяли участь і директори медичних коледжів та училищ. Під час круглого столу відбулась жвава дискусія, особливий інтерес учасників круглого столу викликали питання запровадження нового переліку спеціальностей вищої освіти, відбулося обговорення нових вимог до вступу у вищі навчальні заклади та можливість відкриття спеціалізацій в межах навчальних спеціальностей. Усі присутні зазначили динамічні зрушення та позитивні результати реформування освіти України.

 28 серпня 2015 року відбулася науково-методична конференція педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області «Медична освіта: проблеми і перспективи».

    Захід мав на меті підбити підсумки роботи педагогів області за 2014-2015 навчальний рік, а також обговорити пропозиції та плани на майбутнє щодо навчально-виховного процесу в контексті методичної проблеми «Вітагенні технології як основа професійно орієнтованого навчання».

  Програма науково-методичної конференції «Медична освіта: проблеми і перспективи»

  В коледжі діє студентське наукове товариство, яке сприяє формуванню і розвитку у студентів науково-дослідницьких умінь.

  21 квітня 2015 року відбулася щорічна науково-студентська конференція «Я – майбутній фахівець».

    Тези доповідей науково-студентської конференції подані в збірнику.

   В обласному методичному кабінеті постійно діє виставка робіт викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області, відкриті уроки яких пройшли в рамках «Калейдоскопу педагогічних ідей».

   Каталог інформаційно-методичних вісників укладених у 2014-2015 н.р.

   В рамках роботи гуртка «Молодь і закон» та студентського клубу «Веселка» Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 19 березня 2015 року був проведений «відкритий» мікрофон «Реалії сьогодення та перспективи на майбутнє: жорстокість у молодіжному середовищі» (викладачі Черкун М.С., Манаєнкова О.Д.). У заході та семінарі «Виховний процес як особливий вид міжособистісної взаємодії у медичному навчальному закладі» взяли участь викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області.

   Матеріали семінару та методичні розробки виховних заходів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №130

   Згідно плану роботи Полтавського базового медичного коледжу 19.03.2015 року на базі Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка відбувся семінар «Інноваційний вимір розвитку сучасного навчального закладу» та відкрите практичне заняття з патоморфології, патофізіології «Патоморфологія розвитку атеросклерозу. Клініко-анатомічні форми гіпертонічної хвороби» (викладач Луценко Б.О.)

   Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник  №129

    19.03.2015 відбувся черговий семінар «Сучасні підходи до фізичного розвитку студентів», в його роботі взяли участь викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області, заслужений тренер України, старший тренер Полтавської області з легкої атлетики Козлова В.М. Викладач Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка Сердюк В.І. провела відкрите заняття з фізичної культури «Кременчук-спортивний».

 Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №128

    12 березня 2015 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей на базі Полтавського базового медичного коледжу відбувся семінар «Шляхи вдосконалення якості підготовки спеціалістів» та відкрите практичне заняття з хірургії «Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин, кісток і суглобів» (викладач Сербін С.І.).

   Матеріали семінару «Шляхи вдосконалення якості підготовки спеціалістів» та методичні розробки з хірургії викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичному збірнику №127

   З метою поширення передового педагогічного досвіду викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області, виявлення нових результативних досягнень у навчально-виховному процесі 12.03.2015 року на базі Полтавського базового медичного коледжу пройшов семінар «Формування компетентності молодших спеціалістів» та відкрите практичне заняття з основ медсестринства «Виписування зберігання та застосування лікарських засобів. Внутрішньом’язова ін’єкція. Правила розведення та введення антибіотиків» (викладач Опошнян С.І.).

  Матеріали семінару «Формування компетентності молодших спеціалістів» та методичні розробки з основ медсестринства викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичному збірнику №126

    27 листопада 2014 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей на базі Лубенського медичного училища відбулося звітне засідання клубу за інтересами «Гармонія», яке підготували заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти Вдовенко Н.В. та методист училища Науменко Л.Ю.

   Матеріали семінару «Формуємо творчу особистість» та методичні розробки виховних годин викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичному збірнику №125

 27.11.2014 року проведено семінар «Формування висококваліфікованого спеціаліста шляхом застосування інноваційних освітніх технологій» та відкрите практичне заняття з оториноларингології Гвоздьовою С.В. «Захворювання глотки та стравоходу» на базі Лубенського медичного училища.

  Матеріали семінару та методичні розробки занять з оториноларингології викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №124

   Згідно плану роботи Полтавського базового медичного коледжу 23.10.2014 року на базі Лохвицького медичного училища відбувся семінар «Виховання національної свідомості у студентів – майбутніх медичних працівників» та відкрита виховна година «Щомиті нам стоять на варті людства» (викладач Семенко М.С.)

   Матеріали семінару та методичні розробки виховних заходів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №123

   23 жовтня 2014 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей на базі Лохвицького медичного училища відбувся семінар «Розвиток фізичних якостей студентів» та відкритий урок з фізичного виховання «Волейбол. Удосконалення техніки володіння м’ячем у волейболі» (викладач Фомін Ю.Ф.).

   Матеріали семінару та методичні розробки занять з фізичної культури викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №122

   28 серпня 2014 року на базі Полтавського базового медичного коледжу відбулася науково-методична конференція «Професійно-освітнє середовище як сукупність умов для формування інформаційно-професійних здібностей майбутніх медичних фахівців».

 

 

    Матеріали конференції вміщені в інформаційно методичний збірник №121