Обласні відкриті заходи

30 листопада 2023 року у рамках Калейдоскопу педагогічних ідей викладачі ПБМФК Наталія Кулай та Наталія Зінченко продемонстрували показові заняття з внутрішньої медицини та медсестринства у педіатрії. В
ході відкритих занять викладачі ознайомили здобувачів освіти з питаннями щодо вигодовування новонародженої дитини: природним, штучним та змішаним вигодовуванням (викладач Н. В.Зінченко) і геморагічних діатезів та лімфогранулематозу (викладач Н.І. Кулай).
Під час теоретичного та практичного занять викладачі використовували сучасні інноваційні методи і прийоми інтерактивного навчання (Learning Apps, Kahoot!, Quizlet, Mentimeter, Miro, Padlet), а також елементи
гейміфікації. Наталія Іванівна приділила значну увагу відпрацюванню практичних навичок, продемонструвала збір анамнезу та огляд стандартизованого пацієнта. Для закріплення матеріалу здобувачі освіти були поділені на мікрогрупи, кожна з яких отримала свій медичний кейс для
розв’язання та подальшого демонстрування аудиторії.
Показові заняття були проведені на високому науково-методичному рівні та отримали схвальні відгуки від колег медичних фахових коледжів
Полтавської області.
01.11.2023р. у рамках обласного «Калейдоскопу педагогічних ідей» викладачі Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка на платформі  ZOOM провели показові відкриті заняття з анатомії і фізіології людини на тему «Фізіологія збудливих тканин» та з медсестринства в онкології на тему “Рак молочної залози”.
Наталія Цвелих та Альона Тимошенко продемонстрували високий рівень професіоналізму та педагогічної майстерності у подачі матеріалу, розкритті міжпредметних зв’язків та інтеграції застосуванні сучасних інтерактивних методів та технологій навчання. Заняття були проведені на високому науково-методичному рівні та отримали схвальні відгуки від колег медичних фахових коледжів Полтавської області.
Щорічно у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі проходить виставка навчально-методичних матеріалів викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області. Якість представлених робіт свідчить про зростання творчого
професійного потенціалу викладачів, активне використання у їх професійній діяльності досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій. Педагогічний процес щороку рухається вперед по тих щаблинах педагогічної майстерності, які дозволяють нам набагато ефективніше, правильніше та краще виховувати здобувачів освіти, навчати та розвивати їх як особистість.
07.12.2021р. у рамках обласного «Калейдоскопу педагогічних ідей» Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка на платформі  ZOOM провів відеосемінар «Представлення базових наробок за
освітнім проектом «Структурування навчального матеріалу як метод інтегрування знань, умінь і навичок на принципах компетентністного навчання»».
Ігор Петряшев, викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» та Юлія Хоріщенко, викладач дисципліни «Мікробіологія» цікаво розповіли про методику структурування навчального матеріалу,
продемонстрували як можна структурувати в межах навчальної дисципліни, теми чи будь-якого блоку цілісної інформації з позиції їхньої важливості на
головні, базові і допоміжні.
07.12.2021р. у рамках обласного «Калейдоскопу педагогічних ідей» Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка на платформі  ZOOM провів відеотрансляцію конкурсу «Найрозумніший з фармакології» (Марина Гіндіна, викладач фармакології з медичною рецептурою). 
Метою конкурсу було активізація та популяризація знань та практичних навичок з фундаментальної дисципліни «Фармакологія з медичною рецептурою»; вміння їх застосовувати у нестандартних умовах під час
вирішення як типових так й нетипових задач; втілення окремих складників освіти дорослих у контексті сучасної освітньої парадигми.

          23 листопада 2021 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей Кременчуцького медичного фахового коледжу ім.В.І.Литвиненка відбулася студентська конференція серед медичних закладів фахової передвищої освіти Полтавської області «Ціннісні орієнтації молодого покоління в сучасних умовах як одна із форм самоусвідомлення, самовираження особистості».

         Матеріали  конференції  уміщені у інформаційно-методичний вісник            № 192 «Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості»

        18 листопада 2021 року  в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей Полтавського базового медичного фахового коледжу відбувся  обласний відкритий урок з української літератури  на тему: «Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях» (викладач Гречка Любов Степанівна). Сучасний урок української літератури був дохідливим, цікавим, захоплюючим.

         Сучасний  спосіб викладання української  літератури  створює умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і самоутвердження студента,  викладач  будує педагогічний процес не за принципом інформаційного повідомлення від суб’єкта до об’єкта в жанрі монологу, а  використовує інтерактивне навчання, що базується на взаємній діяльності викладача і студента, на діалозі, співпраці.

 Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 190 «Розвиток творчих здібностей студентів на уроках української літерури»

 

         Викладач  внутрішньої медицини Полтавського базового медичного фахового коледжу Суббота Олена Миколаївна провела відкрите практичне заняття на тему «АнеміЇ»  на якому продемонструвала формування  у студентів клінічного мислення та оволодіння практичними навичками, необхідними в подальшій повсякденній роботі фельдшера.

        Організація роботи зі студентами вимагає не тільки методологічного забезпечення з боку викладача, але і постійної взаємодії викладача та студента на основі партнерства, дає можливість здобути якісні знання, професійні вміння та навички, що допомагають у підготовці майбутніх кваліфікованих спеціалістів європейського рівня.

        Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 191  «Формування професійних компетентностей під час вивчення терапії».

9 листопада  2021 року Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» та Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий  коледж Полтавської обласної ради  провели  Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом”. Конференція проводилася  з нагоди 150 річчя заснування Полтавського базового медичного фахового  коледжу.

        Під час конференції було розглянуто актуальні питання реформування професійної освіти, представлено теоретичне обгрунтування організації дистанційної та змішаної форм навчання, наведено кращі практики застосування цифрових інструментів, сучасних педагогічних технологій, формування професійного розвитку викладача закладів професійної освіти.

Ознайомитись з програмою можна по посиланню

ПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ”
                                                                      І частина
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ”
                                                                      ІІ частина
(До 150-річчя Полтавського базового медичного фахового коледжу)

                                          Шановні колеги, студенти!

       Вересень починається святом знань, просвіти, науки.

       В цей чарівний час, дозвольте від щирого серця привітати усіх  із  Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг коледжу. Вчіться, щоб знати, діяти, жити. Упевнена, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Будьте здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті. Усім, хто в цей День прийде до наших коледжів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокурсникам — ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна!

        Зі святом Вас!

        Окреме, велике спасибі вам, вельмишановні колеги, за тепло сердець, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління в дусі любові до рідного краю, до України, до медичної професії та до людини як найбільшої гуманітарної цінності. Бо саме ви сприяєте формуванню особистостей, від яких залежить майбутнє українського народу, завтрашній день нашої Вітчизни.

        Щасти Вам!

 

Голова Ради директорів

медичних фахових коледжів  Полтавської області,

директор Полтавського базового медичного

фахового коледжу, кандидат медичних наук                      ОЛЕНА СИНЕНКО

      Традиційно кожен новий навчальний рік починається серпневими конференціями педагогічних працівників, які визначають стратегічні пріоритети розвитку освіти, шляхи їх реалізації, скеровують педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості.

     27 серпня 2021 року  відбулася науково-практична інтернет-конференція викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області «ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ».

     Мета конференції: дати викладачам чіткі роз’яснення щодо особливостей підготовки до нового навчального року в умовах сучасних викликів, у тому числі з урахуванням пандемії та необхідності дотримання карантинних обмежень; розглянути особливості організації освітнього процесу у закладах  в умовах діджиталітації освітнього процесу.

     Попереду новий навчальний рік, а це – безліч можливостей для натхненної роботи!

     Матеріали  науково-практичної інтернет-конференції викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області «Інноваційне освітнє середовище в умовах діджиталізації освітнього процесу» уміщені у інформаційно-методичний вісник №189.

Реалізуючи методичну проблему медичних фахових коледжів Полтавської області «Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця шляхом упровадження вітагенних технологій та підвищення професійної компетентності викладачів» викладачі коледжів  протягом 2020-2021н.р. цілеспрямовано здійснювали впровадження новітніх педагогічних технологій, розробляли нові, активні форми й методи навчання, навчальні комп’ютерні програми. Зверталася увага на дотримання основ особистісно-орієнтовного, мотивованого навчання, що забезпечує якість професійної  підготовки студентів. Важливі проблеми навчально-виховної та методичної роботи обговорювалися та вирішувалися на обласних науково-методичних конференціях, тренінгах, семінарах.

         З метою розкриття творчих можливостей викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області, створення умов для вдосконалення їх фахової майстерності, поширення кращого педагогічного досвіду та новітніх технологій, сприяння становленню й розвитку особистості  студентів, поповнення банку інноваційного досвіду та   перспективних педагогічних технологій  були  проведені відкриті уроки в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей.

         Матеріали конференцій, семінарів, відкритих уроків укладені до інформаційно – методичних вісників №179 – №189.

Згідно плану роботи обласного методичного кабінету в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей 25.03.2021р.   в онлайн – режимі відбувся відкритий урок з англійської мови (за професійним спрямуванням) «Система травлення. Пасивний стан дієслова», викладач Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І.Литвиненка Н.В. Гупало.

Урок  був направлений на формування розвитку лексичних та граматичних навичок і вмінь іншомовної мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, монологічного та діалогічного мовлення та оволодіння студентами такими аспектами мови: вимовою, лексикою, граматикою.

           Викладачі медичних фахових коледжів Полтавської області спостерігали  високий професіоналізм  викладача Н.В.Гупало.

           Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №186   «Сучасний урок англійської мови».

Педагогічну майстерність викладача Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І.Литвиненка  Н.Г. Дрогобецької ми спостерігали під час відкритого уроку  з основ охорони праці та охорони праці в галузі “Основи фізіології та гігієни праці (оцінка впливу параметрів мікроклімату робочої зони на фізіологічний стан працівників)”,  який проходив на  платформі ZOOM 25.03.2021р.

            Урок отримав схвальні відгуки колег.

 

            Викладачі медичних фахових  коледжів  Полтавської області вміло використовують технології дистанційного навчання під час навчання в період карантину.

Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 187  «Використання сучасних технологій дистанційного навчання». 

Викладачі медичних фахових коледжів Полтавської області в онлайн режимі 16.03.2021р. відвідали відкритий виховний захід з екології  «Екоактивізм: почати з себе!» (викладач Загорулько Г.А.).

Метою заходу було привернути увагу  студентської  громади до проблеми зміни клімату, показати практичні шляхи її вирішення на побутовому рівні; підвищити рівень зацікавленості студентів до екологічної освіти, практичної та соціально-екологічної діяльності; створити умови для формування навичок збереження ресурсів та енергії; залучити студентів до активних просвітницьких дій.

Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 185   «Екологічне виховання студентів».

Вдале поєднання традиційних методів навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями ми спостерігали. на відкритому занятті з української мови викладача Каленіченко С.В., яке відбулося в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей 16.03.2021р.

На відкритому уроці викладач вміло застосовувала нові педагогічні технології, реалізовувавши навчальні, виховні і розвиваючі цілі заняття. Ми спостерігали  професійність викладача, вміння подати себе і свої знання. Викладач продемонструвала виконання тестових завдань на платформі  Moodle.

 

Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних фахових коледжів Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 184   «Технології інтерактивного навчання на уроках української мови».

В рамках Калейдоскопу педагогічних ідей у Лубенському медичному фаховому коледжі в онлайн-режимі відбувся відкритий урок з медсестринства в акушерстві «Безплідний шлюб» викладача  Лисенко Оксани Миколаївни.

Підвищення рівня кваліфікації медичних сестер шляхом вивчення методик надання кваліфікованої долікарської допомоги, виконання складних медичних маніпуляцій з діагностичною та лікувальною метою ми спостерігали на цьому відкритому уроці.

 

Матеріали інформаційно-методичного вісника № 182 «Формування професійних компетентостей під час вивчення медсестринства в акушерстві» допоможуть викладачам медичних фахових коледжів Полтавської області навчити студентів основ обстеження та визначення об’єктивного стану вагітної, породіллі, а також перинатального здоров’я.

Згідно до плану роботи обласного методичного кабінету, в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей у Лубенському медичному фаховому коледжі в онлайн-режимі відбулося відкрите засідання гуртка з інфектології та дерматовенерології «Соціально-значимі інфекції» викладач Карпенко Катерина Григорівна.

На засіданні гуртка були розглянуті актуальні питання збереження здоров’я людини. Викладачі медичних фахових коледжів Полтавської області спостерігали реалізацію творчого потенціалу студентів для креативного вивчення клінічних дисциплін.

Покращення підготовки здобувачів фахової медичної освіти з питань безпеки життєдіяльності як відповідь на виклики сьогодення, що характеризується зростанням рівня небезпек природного, антропогенного та соціального характеру – мета проведеного круглого столу медичних фахових коледжів Полтавської області.

 

За результатами круглого столу та відкритого заняття виданий інформаційно – методичний вісник тез доповідей та методичних розробок викладачів  №183  «Безпека життя і діяльності людини – актуальне питання сьогодення».

    Динаміка змін, що відбуваються у сучасному світі, спонукає і до змін у підходах до професійної  підготовки студентів – медиків, формування конкурентноспроможної особистості.

24 листопада 2020 року на базі Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І.Литвиненка разом з  Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом соціальної та політичної психології   НАПН України    відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості».

З доповіддю «Інноваційний пошук викладачів медичних фахових коледжів та училищ Полтавської області» виступила базовий методист Загорулько Г.А.

Мета конференції щодо ознайомлення з новими досягненнями в галузі наукових досліджень з даної проблеми,  обговорення проблем та визначення перспектив впровадження інноваційних  технологій у контексті підвищення якості освіти, співробітництва та  взаємоінтеграції  досвіду учасників конференції у впровадження  практику роботи ефективних програм виховання, виховних технологій була досягнута.

Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету Полтавського базового медичного фахового коледжу 30 жовтня 2020 року у  Лохвицькому медичному училищі в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей відбувся відкритий захід:  брей-ринг з всесвітньої історії «Основні тенденції розвитку міжнародних відносин  у другій половині 40 – кінець 80 років» (викладач Каплун О.І.). Викладачі медичних фахових коледжів Полтавської області змогли дистанційно  спостерігати  використання  активного  методу навчання, який спонукає  студентів  до вивченням предмету, сприяє творчому розвитку особистості, вмінню злагоджено діяти в команді,  виховує почуття колективізму і толерантності. Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 180.
         Викладачі  медичних  коледжів та  училищ  Полтавської   області  в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей  дистанційно спостерігали відкрите тренування спортивної секції з настільного тенісу (викладач  Лохвицького медичного училища Фомін Ю.Ф.).  Метою заняття було формування  розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовці її до професійної діяльності, так як питання збереження та покращення здоров’я студентської молоді, зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших. Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 181.

Шановні колеги, студенти!   Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року та з Днем знань – святом мудрості, доброти і людяності. Саме викладач виховує і творить громадян держави, її майбутній інтелект. Шановні колеги, прийміть щиросердні вітання та побажання професійного росту, значних досягнень і здобутків. Бажаю Вам міцного здоров’я, творчої наснаги, благодатного щастя, веселкової дороги успіху. Висловлюю Вам найщирішу подяку за сумлінну працю і щедрий талант передавати свої знання і досвід молодому поколінню. Нехай щедро засівається і рясно плодоносить наша освітянська нива високими знання, юними талантами, людською мудрістю, добропорядністю, величними і добрими справами. Шановні студенти, бажаю міцного здоров’я, успіхів у навчанні та творчої наснаги. Нехай новий 2020-2021 навчальний рік принесе багато здобутків, відкриттів та перемог на благо медичних коледжів та училищ Полтавської області та всієї України.

Олена Анатоліївна Синенко,

Голова Ради директорів медичних

коледжів та училищ Полтавської області,

директор Полтавського базового медичного училища,

кандидат медичних наук

       27 серпня 2020 року  в онлайн-форматі відбулася обласна  науково –методична конференція  медичних коледжів та училищ Полтавської області «Особистісно – професійна компетентність викладача: теорія і практика». Матеріали конференції уміщені у інформаційно-методичний  вісник №179,  висвітлено особливості розвитку різнопланових компетентностей викладача в освітній системі, зокрема, специфіку формування особистісно-професійної, комунікативної та міжкультурної компетентностей, тонкощі розвитку позитивного мислення та креативної проектної діяльності. Учасники конференції підсумували, що сучасний розвиток освіти вимагає якісного професійного вдосконалення педагогічних, методичних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних трансформацій суспільства.

Інноваційний пошук викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області Динаміка змін, що відбуваються у сучасному світі, спонукає до змін у підходах до професійної  підготовки, формування конкурентноспроможної особистості. У наших навчальних закладах працює багато небайдужих, креативних і досвідчених викладачів, які готові долучитися до творчості, найкращі здобутки та інноваційні пошуки є результатом їх творчої діяльності. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області  в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей пропагандують свої інноваційні досягнення, спрямовані на розв’язання завдань сучасного етапу розвитку освіти, матеріали 2019 -2020 н. р. вміщені у інформаційно – методичні вісники № 169 – №178.  

Із 12 березня 2020 року в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню     коронавірусної    інфекції COVID-19. Українські заклади освіти мають розробити заходи для проведення занять дистанційно та перевести працівників на дистанційну роботу. Студентам забороняється відвідувати заклади освіти, студенти медичних коледжів та училищ Полтавської області продовжать навчатися дистанційно.

У Лохвицькому медичному училищі заплановано проведення розважально-спортивного свята з фізичного виховання «Настільний теніс – гра різних поколінь», з метою формування у студентів знань про здоровий спосіб життя, вмінь та навичок щодо самостійних занять фізичними вправами, залучення до систематичних занять спортом, іншими видами рухової діяльності.

Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 176.

В рамках Калейдоскопу педагогічних ідей у Лохвицькому медичному училищі в дистанційному режимі відбувся відкритий урок Всесвітньої історії (викладач Каплун О.І.), який був проведений з використанням інформаційних технологій для організації проектної і дослідницької діяльності викладача і студентів.   Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 175.
В рамках Калейдоскопу педагогічних ідей у Лубенському медичному училищі в дистанційному режимі відбувся відкритий урок з основ медсестринства (викладач Ємельянова В.В.). Під час проведення заняття були використані інтерактивні методи навчання. Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 177.
В рамках Калейдоскопу педагогічних ідей у Лубенському медичному училищі в дистанційному режимі відбувся відкритий бінарний урок з хірургії і основ охорони праці та охорони праці в галузі (викладачі Кірічевська К.В., Веремійчик Т.А.). Він був спрямований на формування фахових компетентностей студентів на основі методики бінарного заняття та реалізації міждисциплінарної інтеграції. Доповіді, методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 178.
Директор Полтавського базового медичного коледжу, к. мед. н. Олена Анатоліївна Синенко, урочисто вручила викладачам Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І.Литвиненка сертифікати учасника Школи педагогічної майстерності «Калейдоскоп педагогічних ідей».Доповіді, методичні розробки виховних годин та методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 171 -173.

Всі присутні  прийняли участь у майстер-класі «Використання STEM-технологій для формування ключових та предметних компетенцій на заняттях»  (викладач хімії  А.В.Шаповал).

Реалізацію методики здоров’язберігаючих технологій вітагенного навчання викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області мали змогу побачити на відкритому уроці з  фізичного виховання ( викладачі В.І.Сердюк, І.А.Васильченко).

27 листопада 2019 року відбулося відкрите заняття  з математики «Логарифми» (викладач Н.Д.Корецька), на якому були застосовані прийоми вітагенної проекції та вітагенного конструювання як засобів активізації пізнавальної активності студентів при викладанні математики.


Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області відвідали відкрите практичне заняття з педіатрії «Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого та догляд за ним. Оцінювання стану дитини» (викладач О.Ю.Андрейко). На занятті викладачі спостерігали формування життєвих і фахових компетентностей студентів на основі методики професійно зорієнтованого навчання.  

27 листопада 2019 року відбувся  Калейдоскоп педагогічних ідей Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І.Литвиненка. З привітальним словом до учасників звернулась директор коледжу Малик Світлана Станіславівна.  Гостей вітали учасники художньої самодіяльності студентського клубу «Веселка».  

Викладачі  медичних  коледжів та   училищ  Полтавської   області  в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей відвідали відкрите засідання гуртка з фізичного виховання з теми  «Формування та корекція постави» (викладач  Іванова Марина Вікторівна),   під час якого спостерігали здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі, здоров’язміцнюючі технології, стимулювання позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Доповіді, методичні розробки виховних годин та методичні розробки  уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 170 -171.

Для  підвищення рівня знань та умінь з проведення реанімації й надання екстреної медичної допомоги викладач коледжу, інструктор по BLS Кока Володимир Миколайович провів навчальний тренінг для викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області «Basic Life Support».

Формування позитивної мотивації, активної життевої позиції та орієнтацію студентів на здоровий спосіб життя ми спостерігали під час відкритого виховного заходу «Формування здорового способу життя» (викладачі Фесенко Людмила Миколаївна, Коломієць Наталія Григорівна)

6 листопада 2019 року відбулось засідання Ради директорів медичних коледжів та училищ Полтавської області з питань фахової передвищої освіти

  6 листопада 2019 року Полтавський базовий медичний коледж гостинно зустрів у стінах закладу учасників Калейдоскопу педагогічних ідей. З привітальним словом до учасників звернулась директор коледжу, кандидат медичних наук Синенко Олена Анатоліївна. Гостей вітав студентський клуб коледжу «Мрія».

Освіта сьогодні є головною моральною платформою суспільства, вона має бути спрямована в майбутнє. Національна система освіти формується в умовах значних зрушень у духовному просторі суспільства, що вимагає від “сіячів доброго, мудрого, вічного” переосмислення й визначення власної світоглядної позиції, а також вносить певні корективи в цілі, завдання та зміст освітянського процесу. Збірник науково-методичної конференції «Якість освіти: складові успіху» містить матеріали які можуть бути використанні для формування конкурентноспроможної особистості та оволодіння ключовими життєвими компетентностями, що складають основу професійної підготовки студентів медичних коледжів та училищ Полтавської області.

Шановні колеги, студенти!

     Від щирого серця вітаю Вас з початком нового навчального року та з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності.      Цей день сповнений хвилювань, але водночас є чудовим і світлим святом для всіх, хто живе за особливим навчальним календарем. Ми з вами стоїмо на порозі цікавих відкриттів, нових звершень та перемог!      Найщиріші слова подяки – викладачам медичних коледжів та училищ Полтавської області, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушнність залишається зі студентами на все життя.      Студентам медичних коледжів та училищ Полтавської області бажаю любити свою професію, вдосконалювати свої знання, розкривати таланти, втілювати свої знання, розкривати таланти, втілювати мрії у життя!      Країні потрібні такі молоді, перспективні та прогресивні люди! Ви – наша гордість!      Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у наші навчальні заклади, кожну родину!      Хай відкриває він перед вами нові горизонти пізнання себе і світу, викладачів надихне успіхами студентів, батьків – гордістю за своїх дітей. Олена Анатоліївна Синенко, Голова Ради директорів медичних коледжів та училищ Полтавської області, директор Полтавського базового медичного училища, кандидат медичних наук


30 листопада 2018 року на базі Полтавського базового медичного коледжу відбулася зустріч директора ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Балабанової К. В. з директорами та представниками медичних коледжів та училищ Полтавської області з метою обговорення законопроектів «Про фахову передвищу освіту», перспективних шляхів трансформації підготовки молодших спеціалістів медичного профілю в контексті реформування вищої освіти та безперервного професійного розвитку медичної сестри (післядипломна освіта).
29 листопада 2018 року в Полтавському базовому медичному коледжі відбулася регіональна робоча зустріч «Реформування медсестринства в охороні здоров’я України. Адміністрування діяльності медичної сестри», у якій взяли участь директор ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Балабановою К. В., директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Лисак В. П., начальник відділу управління персоналом та медичними кадрами управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів ДОЗ Оглобля О. М., директор Полтавського базового медичного коледжу Синенко О. А., президент Асоціації медичних сестер Полтавської області, заступник головного лікаря з медсестринства ПОКПЛ ім. О. Ф. Мальцева Самолеліс Л. М., заступники головних лікарів з медсестринства, головні медичні сестри, старші медичні сестри закладів охорони здоров’я м. Полтава, Полтавської області.  
Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету Полтавського базового медичного коледжу 23 листопада 2018 року в Лохвицькому медичному училищі відбулося засідання обласної методичної ради, семінар «Сучасні освітні орієнтири запровадження інноваційних технологій у педагогічний процес навчального закладу» та в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей – відкритий урок з англійської мови. На занятті викладач Волторніст В. О. створила сприятливу атмосферу, що допомогло студентам відчувати себе впевнено, бути активними на уроці та із задоволенням і легкістю спілкуватися англійською мовою.  

31 жовтня 2018 року  у Лубенському медичному училищі відбулося спортивне свято Козацькі забави «Не хвались, ідучи в бій, а хвались, ідучи з бою» (викладачі: Ткаченко Н. В., Значко С. М., Ладатко І. В., Лазірський О. А.). Національно-патріотичне виховання в училищі формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі науки, культури і спорту.

Викладачі медичних коледжів та училищах Полтавської області взяли участь у роботі семінару «Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури» З вітальним словом до учасників звернулася директор Лубенського медичного училища Кузьменко А. Г. Матеріали семінару та методичні розробки викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області уміщені в інформаційно-методичний вісник №160.

 
Відповідно до плану роботи обласного методичного кабінету відбувся «Калейдоскоп педагогічних ідей» Лубенського медичного училища. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області спостерігали інтерактивну модель навчання на відкритому  занятті з хімії «Арени. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів» (викладач Шевченко Л. П.).    Матеріали семінару «Використання ІКТ як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів» та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ уміщені в інформаційно-методичний вісник №161.  

         Медичні сестри є важливою ланкою у сфері охорони здоров’я, без якої неможливе формування, підтримання, збереження і відновлення здоров’я громадян України. Сучасна модель підготовки медичних сестер передбачає, що медична сестра – це фахівець з професійною освітою, який поділяє філософію сестринської справи.

        Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області працюють над удосконаленням системи підготовки майбутніх медичних сестер до рівня світових стандартів. У 159 інформаційно-методичному збірнику уміщені доповіді викладачів, щодо шляхів оптимізації вищої освіти в медсестринстві.

 
13.06.2018 р. відбулася виставка методичних матеріалів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області, яка підготовлена в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей. Виставка свідчить, що наші викладачі працюють над удосконаленням своєї фахової майстерності, впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес. Мета виставки є показ напрацювань викладачів, пропаганда їх творчих досягнень, презентація сучасних педагогічних технологій.  
       24 квітня 2018 року в Лохвицькому медичному училищі у рамках «Калейдоскопу педагогічних ідей» відбувся навчальний тренінг «Ефективне проектування сучасного уроку».

З вітальним словом звернувся директор Лохвицького медичного училища Царинний Анатолій Дмитрович.

Гостей вітав студентський творчий колектив «Білий птах».

 
    Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області спостерігали інтегрований підхід у викладанні основ біологічної фізики та медичної апаратури з використанням активних методів навчання на відкритому уроці викладача Лохвицького медичного училища Соколовської Єлени Володимирівни «Основи біореології та гемодинаміки»  

   Лесик Світлана Григорівна на відкритому занятті з дисципліни «Основи медичної психології та міжособового спілкування» продемонструвала метод визначення емоційного стану студентів на уроках з можливістю використання як в індивідуальному, так і груповому консультуванні. Урок отримав схвальні відгуки колег.

 

    26 квітня 2018 року Полтавський базовий медичний коледж гостинно вітав учасників V обласної студентської науково-практичної конференції «Вивчення англійської мови – унікальна можливість для професійного зростання»/ «English language learning is an unique ability for professional growth». У конференції брали участь студенти:

 1. Полтавського базового медичного коледжу.
 2. Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка.
 3. Лубенського медичного училища.
 4. Лохвицького медичного училища.
 5. Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.
 6. Кременчуцького льотного коледжу НАУ.
 7. Лубенського фінансово-економічного коледжу ПДАА.
 8. Коледжу управління, економіки і права ПДАА.
 9. Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
 10. Полтавського комерційного технікуму.
 11. Полтавського кооперативного коледжу.
 12. Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 13. Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 14. Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ.
 15. Хорольського агропромислового коледжу ПДАА.
 16. Хомутецького ветеренарно-технологічного коледжу ПДАА.

   

     29 березня 2018 року на базі ВДНЗ Україна «Українська медична стоматологічна академія» відбулася 74-та Всеукраїнська конференція «Medical student`s conference in Poltava». Гідно представили свої творчо-пошукові роботи студенти Полтавського базового медичного коледжу, Лубенського медичного училища, Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка.

  Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету 22 березня 2018 року відбувся «Калейдоскоп педагогічних ідей» Лубенського медичного училища. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області взяли участь у роботі семінару «Професійний розвиток викладача у сучасному освітньому просторі», засіданнях методичних об’єднань викладачів циклу природничо-математичних дисциплін та класних керівників.

       З привітальним словом до учасників звернулась директор Лубенського медичного училища Кузьменко Алла Григорівна

     Формувати почуття добра, милосердя активної життєвої позиції у студентів Лубенського медичного училища ми спостерігали на відкритому засіданні волонтерського загону «Милосердя» «Волонтерство – одна із форм виховання добра і милосердя в майбутніх медичних працівників» (заступник директора з виховної роботи Вдовенко Н.В.).

   Захід проводився у формі «круглого столу» із застосуванням методу проектів, під час проведення заходу були продемонстровані практичні навички.

Матеріали семінару «Професійний розвиток викладача у сучасному освітньому просторі» та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №155.

      Творче ставлення до роботи, уміння працювати в колективі, креативність ми спостерігали на відкритому занятті з біології «Генетичні основи селекції організмів» (викладач Меля І.О.). Урок отримав схвальний відгук присутніх викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області.

Методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №156

   В  рамках  «Калейдоскопу  педагогічних  ідей»  7  грудня  2017 року  в  Кременчуцькому  медичному  коледжі   ім.  В.І. Литвиненка відбувся семінар «Інноваційні практики у впровадженні міжпредметної навчальної інтеграції», відкритий урок, спільне засідання секцій внутрішньої медицини та психологічного  гуртка.

  Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка створює сприятливі й ефективні умови не лише для освітнього процесу студентів, а й для всебічного розвитку їхніх здібностей.

   Гостей вітали: директор С.С. Малик, студентський клуб «Веселка».

   Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області на відкритому теоретичному занятті «Спостереження і догляд за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта», яке проводили викладачі Кременчуцького медичного коледжу ім.  В. І.  Литвиненка Петряшев І. О.(викладач медсестринства у внутрішній медицині) та Кононенко О. М. (викладач загального догляду за хворими з маніпуляційною технікою) спостерігали нестандартні форми і методи спостереження та догляду за пацієнтами з порушеннями функціонального стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечової системи.

   Матеріали семінару «Інноваційні практики у впровадженні міжпредметної навчальної інтеграції»та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №153.

   Поглиблення знань і фахових компетенцій із внутрішньої медицини, формування навичок просвітницької роботи і навичок комунікацій та психолого-педагогічних умінь студентів викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області спостерігали на спільному засіданні секцій внутрішньої медицини та психологічного гуртка «Віч-на-віч» студентського навчально-дослідного товариства «InSpe!» з теми «Створення оптимальних умов життєдіяльності для хворих на цукровий діабет» (викладачі Кременчуцького медичного коледжу ім.FВ.FІ.FЛитвиненка І. Ю. Чечель,  В. О. Сінюгіна, І.GВ.GПодтикан).

   Методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №154.

 Згідно з планом роботи обласного методичного кабінету Полтавського базового медичного коледжу 9 листопада 2017 року відбувся науково-практичний семінар «Формування діяльнісно орієнтованого навчального середовища як інноваційна стратегія розвитку вищого навчального закладу» та Калейдоскоп педагогічних ідей викладачів Полтавського базового медичного коледжу.

 З привітальним словом до учасників звернулась директор Полтавського базового медичного коледжу, кандидат медичних наук Синенко Олена Анатоліївна. 

    Гостей вітав студентський клуб коледжу «Мрія».

 9 листопада 2017 року відповідно до плану роботи обласного методичного кабінету та з метою вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області відбулася проблемна лекція з внутрішньої медицини «Дифузні захворювання сполучної тканини та хвороби суглобів» (викладач внутрішньої медицини Полтавського базового медичного коледжу Кулай Наталія Іванівна).  Матеріали семінару«Формування діяльнісно орієнтованого навчального середовища як інноваційна стратегія розвитку вищого навчального закладу» та методичні розробки уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 151.
   Викладачі  медичних  коледжів та   училищ  Полтавської   області  в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей відвідали відкрите засідання гуртка: урок-екскурсія   «З  англійською   мовою  в  Європу  швидким кроком» (викладачі іноземної мови Полтавського базового медичного коледжу Власова Тетяна Леонідівна, Вахненко Наталія Сергіївна).

  Гурткова робота – сприятливий простір творчого та особистісного вдосконалення студентів поглибленого розвитку їхніх здібностей реалізації можливостей та прагнень.

   Доповіді, методичні розробки уроків та методичні розробки  засідань гуртків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник № 150.

  Важливою характеристикою педагогічного професіоналізму сучасного викладача є його рефлексивні компетенції, здатність до узагальнення та розповсюдження особистого досвіду. Однією з форм цього процесу, яка набуває все більшої популярності є семінари. Саме тому 17 березня 2016 року на базі Лохвицького медичного училища відбувся семінар «Модернізація форм і методів навчання студентів». Він сприяв організації обміну творчим досвідом та підвищенню кваліфікації педагогів.

  На виконання плану роботи Полтавського базового медичного коледжу на базі Лохвицького медичного училища відбувся відкритий урок з медичної та соціальної реабілітації (викладач Тарапата Я.В.) з теми «Основи лікувального масажу». Метою якого було використання інтегрованого підходу на уроках медичної та соціальної реабілітації.

  Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №137

   17 березня 2016 року відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей Лохвицького медичного училища. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області відвідали відкрите заняття з історії України «Україна в перші повоєнні роки (1945-початок 50-х років)» (викладач Буць В.В.).

   Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №136

    В рамках роботи лекторію «Університет здоров’я» відбулася відкрита виховна година з теми «Умій володіти собою. Конфлікти і шляхи їх подолання» (керівник гуртка Мироненко Л.В.), де були присутні викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області, школярі ЗОШ №10. До заходу були залучені фахівці: заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти Дворнік С.І. та практичний психолог коледжу Громов С.В., які надали практичні рекомендації щодо попередження конфлікту і його профілактики.

  Матеріали методичних розробок виховних заходів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №135

   2 грудня 2015 року на базі Полтавського базового медичного коледжу викладачем терапії Субботою О.М. було проведено відкрите практичне заняття з теми «Методи обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи»

  Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №134

 

   2 грудня 2015 року Полтавський базовий медичний коледж гостинно зустрів у стінах закладу учасників обласного науково-практичного семінару «Підготовка спеціалістів вищої категорії – фундамент розвитку України».

 Такий формат проведення науково-практичних семінарів, запропонований базовим методичним кабінетом, став джерелом цікавої інформації та підґрунтям для інтенсивних і плідних обговорень, прикладом для використання у своїй діяльності.

  Згідно плану роботи Полтавського базового медичного коледжу 10.11.2015 року на базі Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка відбувся семінар «Використання активних та інтерактивних методів навчання в корекції професійних ціннісних орієнтирів студентів» ті відкрите заняття з неврології та психіатрії з наркологією «Епілепсія. Олігофренія. Психогенні хвороби. Психопатії» (викладач МанаєнковаJО.Д.).

  Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №133

  10 листопада 2015 року відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка. Викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області відвідали відкрите практичне заняття з мікробіології «Поживні середовища. Техніка посіву на поживні середовища. Ідентифікація мікроорганізмів» (викладач Хоріщенко Ю.П.)

  Матеріали відкритого уроку та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №132

  Відбулася презентація досвіду роботи педагогів Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка за освітніми проектами:

– «Розвиток інтерактивної системи професійної підготовки молодших спеціалістів в умовах єдиного освітнього простору коледжу» ПетряшевJІ.О.

– «Сходинки педагогічної майстерності» Шаповал А.В.

– «Здоров’язберігаюче та безпечне освітнє середовище» Подтикан І.В.

   6 листопада 2015 року відбулася обласна методична рада медичних коледжів та училищ Полтавської області під час якої обговорили результати та перспективи реформування вищої освіти України.

   У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбувся круглий стіл «Хід реформ вищої освіти України». У роботі круглого столу взяли участь і директори медичних коледжів та училищ. Під час круглого столу відбулась жвава дискусія, особливий інтерес учасників круглого столу викликали питання запровадження нового переліку спеціальностей вищої освіти, відбулося обговорення нових вимог до вступу у вищі навчальні заклади та можливість відкриття спеціалізацій в межах навчальних спеціальностей. Усі присутні зазначили динамічні зрушення та позитивні результати реформування освіти України.

 28 серпня 2015 року відбулася науково-методична конференція педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області «Медична освіта: проблеми і перспективи».

    Захід мав на меті підбити підсумки роботи педагогів області за 2014-2015 навчальний рік, а також обговорити пропозиції та плани на майбутнє щодо навчально-виховного процесу в контексті методичної проблеми «Вітагенні технології як основа професійно орієнтованого навчання».

  Програма науково-методичної конференції «Медична освіта: проблеми і перспективи»

  В коледжі діє студентське наукове товариство, яке сприяє формуванню і розвитку у студентів науково-дослідницьких умінь.

  21 квітня 2015 року відбулася щорічна науково-студентська конференція «Я – майбутній фахівець».

    Тези доповідей науково-студентської конференції подані в збірнику.

   В обласному методичному кабінеті постійно діє виставка робіт викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області, відкриті уроки яких пройшли в рамках «Калейдоскопу педагогічних ідей».

   Каталог інформаційно-методичних вісників укладених у 2014-2015 н.р.

   В рамках роботи гуртка «Молодь і закон» та студентського клубу «Веселка» Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 19 березня 2015 року був проведений «відкритий» мікрофон «Реалії сьогодення та перспективи на майбутнє: жорстокість у молодіжному середовищі» (викладачі Черкун М.С., Манаєнкова О.Д.). У заході та семінарі «Виховний процес як особливий вид міжособистісної взаємодії у медичному навчальному закладі» взяли участь викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області.

   Матеріали семінару та методичні розробки виховних заходів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №130

   Згідно плану роботи Полтавського базового медичного коледжу 19.03.2015 року на базі Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка відбувся семінар «Інноваційний вимір розвитку сучасного навчального закладу» та відкрите практичне заняття з патоморфології, патофізіології «Патоморфологія розвитку атеросклерозу. Клініко-анатомічні форми гіпертонічної хвороби» (викладач Луценко Б.О.)

   Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник  №129

    19.03.2015 відбувся черговий семінар «Сучасні підходи до фізичного розвитку студентів», в його роботі взяли участь викладачі медичних коледжів та училищ Полтавської області, заслужений тренер України, старший тренер Полтавської області з легкої атлетики Козлова В.М. Викладач Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка Сердюк В.І. провела відкрите заняття з фізичної культури «Кременчук-спортивний».

 Матеріали семінару та методичні розробки відкритих уроків викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №128

    12 березня 2015 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей на базі Полтавського базового медичного коледжу відбувся семінар «Шляхи вдосконалення якості підготовки спеціалістів» та відкрите практичне заняття з хірургії «Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин, кісток і суглобів» (викладач Сербін С.І.).

   Матеріали семінару «Шляхи вдосконалення якості підготовки спеціалістів» та методичні розробки з хірургії викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичному збірнику №127

   З метою поширення передового педагогічного досвіду викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області, виявлення нових результативних досягнень у навчально-виховному процесі 12.03.2015 року на базі Полтавського базового медичного коледжу пройшов семінар «Формування компетентності молодших спеціалістів» та відкрите практичне заняття з основ медсестринства «Виписування зберігання та застосування лікарських засобів. Внутрішньом’язова ін’єкція. Правила розведення та введення антибіотиків» (викладач Опошнян С.І.).

  Матеріали семінару «Формування компетентності молодших спеціалістів» та методичні розробки з основ медсестринства викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичному збірнику №126

    27 листопада 2014 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей на базі Лубенського медичного училища відбулося звітне засідання клубу за інтересами «Гармонія», яке підготували заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти Вдовенко Н.В. та методист училища Науменко Л.Ю.

   Матеріали семінару «Формуємо творчу особистість» та методичні розробки виховних годин викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичному збірнику №125

 27.11.2014 року проведено семінар «Формування висококваліфікованого спеціаліста шляхом застосування інноваційних освітніх технологій» та відкрите практичне заняття з оториноларингології Гвоздьовою С.В. «Захворювання глотки та стравоходу» на базі Лубенського медичного училища.

  Матеріали семінару та методичні розробки занять з оториноларингології викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №124

   Згідно плану роботи Полтавського базового медичного коледжу 23.10.2014 року на базі Лохвицького медичного училища відбувся семінар «Виховання національної свідомості у студентів – майбутніх медичних працівників» та відкрита виховна година «Щомиті нам стоять на варті людства» (викладач Семенко М.С.)

   Матеріали семінару та методичні розробки виховних заходів викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №123

   23 жовтня 2014 року в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей на базі Лохвицького медичного училища відбувся семінар «Розвиток фізичних якостей студентів» та відкритий урок з фізичного виховання «Волейбол. Удосконалення техніки володіння м’ячем у волейболі» (викладач Фомін Ю.Ф.).

   Матеріали семінару та методичні розробки занять з фізичної культури викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської області вміщені в інформаційно-методичний збірник №122

   28 серпня 2014 року на базі Полтавського базового медичного коледжу відбулася науково-методична конференція «Професійно-освітнє середовище як сукупність умов для формування інформаційно-професійних здібностей майбутніх медичних фахівців».

    Матеріали конференції вміщені в інформаційно методичний збірник №121