Обласний методичний кабінет

Методичний кабінет
Калейдоскоп педагогічних ідей
  Методична проблема медичних фахових коледжів Полтавської області
  Рекомендована література до методичної проблеми “Формування конкурентноспроможності майбутнього фахівця шляхом упровадження вітагенних технологій та підвищення професійної компетентності викладачів
  Обласні відкриті заходи
Результати вибору підручників
Документи до атестації
ОРІЄНТ ПЛАН ПІДВ КВАЛ ЦК 2022-2023
Звіт про роботу Полтавського базового медичного коледжу за 2017-2018 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного коледжу за 2018-2019 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного коледжу за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного фахового коледжу за 2020-2021 н.р.

25 березня 2021 року у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі відбулася атестація педагогічних працівників. Вона була проведена з дотриманням правил та вимог протиепідемічного режиму роботи. Атестація проводилася відповідно статті 23 Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06 жовтня 2010 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011року, наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013року). Основними принципами атестації були  відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Метою атестації у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Результатами засідання  атестаційної комісії І рівня (Полтавський базовий медичний фаховий коледж) та ІІІ рівня (Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації) у 2020-2021 н.р. є наступні показники:

Дворнік С.І.

вища категорія,

викладач-методист

Дзямко А.А. Вища  категорія
Загорулько Г.А.

Вища категорія,

викладач-методист

Каленіченко С.В. І категорія
Коростиленко Л.П Вища категорія
Любич Т.Я. Вища категорія
Німчин Т.О. Вища категорія
Опошнян С.І. Вища категорія
Редченко Л.В. І категорія
Рябека Т.І. Вища категорія
Серажим С.М. Вища категорія
Черкун В.М. Вища категорія
Мироненко Л.В. Вища категорія
Могила В.І. Вища категорія
Сакевич В.І.

вища категорія,

викладач-методист

Єфименко Н.Р. методист вищої кваліфікаційної категорії
Вахненко Н.С. відповідність займаній посаді заступника директора з навчальної роботи
Загорулько Г.А методист вищої кваліфікаційної категорії
Грігор’єва І. М. завідувач навчально-виробничої практики