Обласний методичний кабінет

Медичні фахові коледжі Полтавської області

Методичний кабінет
 Калейдоскоп педагогічних ідей на 2023-2024 н.р.
 Калейдоскоп педагогічних ідей
  Методична проблема медичних фахових коледжів Полтавської області
  Рекомендована література до методичної проблеми “Використання цифрових технологій для безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану
  Обласні відкриті заходи
Результати вибору підручників
Сертифікати 
Документи до атестації
ОРІЄНТ ПЛАН ПІДВ КВАЛ ЦК 2022-2023
Робота методичної ради 2023-2024 н.р.
Робота обласних методичних об’єднань 2023-2024 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного коледжу за 2017-2018 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного коледжу за 2018-2019 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного коледжу за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного фахового коледжу за 2020-2021 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного фахового коледжу за 2021-2022 н.р.
Звіт про роботу Полтавського базового медичного фахового коледжу за 2022-2023 н.р.

Список педагогічних працівників Полтвського базового медичного фахового коледжу які атестуються в 2023-2024 н.р.

12 квітня 2023 року на базі Полтавського базового медичного фахового коледжу відбулася обласна студентська науково-практична конференція «Вектори діяльності здобувачів освіти у проведенні наукових досліджень: від ідеї до реалізації» у дистанційному форматі на платформі Zoom. У заході взяли участь медичні фахові коледжі Полтавської області.
Переможцями конференції стали:
І місце –
Робота на тему «Синдром фантомної сирени: боятись чи діяти»
Виконавець: Єфименко А. Р.
Науковий керівник: Єфименко Н. Р.
Заклад освіти: Полтавський базовий медичний фаховий коледж
Робота на тему «Розвиток соціальної активності здобувачів освіти шляхом участі у волонтерській роботі»
Виконавець: Сомова К. С.
Науковий керівник: Вдовенко Н. В.
Заклад освіти: Лубенський медичний фаховий коледж
Робота на тему «Психологічна реабілітація дітей у воєнний час»
Виконавець: Шевченко М. В.
Науковий керівник: Дорогейко Л. І.
Заклад освіти: Полтавський базовий медичний фаховий коледж

ІІ місце –
Робота на тему «Надання першої долікарської допомоги та психологічної самодопомоги в екстремальних ситуаціях та у військовий час»
Виконавець: Лесик В. Д.
Наукові керівники: Хоменко І. А., Лесик С. Г.
Заклад освіти: Лохвицький медичний фаховий коледж
Робота на тему «Новітні інформаційні технології в онкології»
Виконавець: Білівненко Т. А.
Наукові керівники: Чечель І. Ю., Іванова П. О.
Заклад освіти: Кременчуцький медичний фаховий коледж ім. В. І. Литвиненка
Робота на тему «Методики виявлення та корекції посттравматичного стресового розладу в здобувачів освіти»
Виконавець: Нестерова А. В.
Науковий керівник: Чемісова Т. С.
Заклад освіти: Полтавський базовий медичний фаховий коледж

ІІІ місце –
Робота на тему «Водні ресурси України як чинник мінімізації негативних екологічних впливів на активне довголіття»
Виконавець: Малик А. І.
Науковий керівник: Чечель І. Ю.
Заклад освіти: Кременчуцький медичний фаховий коледж ім. В. І. Литвиненка
Робота на тему «Вивчення екологічного стану біоценозів регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» методами біоіндикації»
Виконавець: Волошина А. Ю.
Науковий керівник: Данилейко С. В.
Заклад освіти: Кременчуцький медичний фаховий коледж ім. В. І. Литвиненка
Робота на тему «Самотерапія: ризики, ускладнення»
Виконавці: Гриценко М. О., Супрунова К.
Науковий керівник: Могила В. І.
Заклад освіти: Полтавський базовий медичний фаховий коледж

Вітаємо наукових керівників та учасників конференції! Бажаємо подальших наукових здобутків, миру та досягнення своїх цілей.

29 листопада 2022 року у дистанційному форматі на базі Лубенського медичного фахового коледжу відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей. У заході взяли участь медичні фахові коледжі Полтавської області. Під час заходу педагогічні працівники Лубенського медичного фахового коледжу провели відкриті заходи з метою обміну передовим педагогічним досвідом.
Викладач стоматологічних захворювань Лубенського медичного фахового коледжу Ольга Джаббарова провела відкрите теоретичне заняття на тему «Захворювання твердих тканин зуба. Лікування». У процесі проведення заняття викладач активно впроваджувала у навчально-виховний процес сучасні технології діджиталізації освіти, що сприяє формуванню у здобувачів освіти навичок обробки інформації, вмінню аналізувати міжпредметні зв’язки та в майбутньому застосовувати набуті знання в професійній діяльності.
Викладач інфектології Юлія Назаренко та методист відділень Наталія Вдовенко провели відкрите бінарне засідання гуртків інфектології та психології на тему «Пандемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: медичні та психологічні аспекти проблеми». Суттєвим стимулом зацікавленості здобувачів освіти у подальшому професійному та кар’єрному зростанні є гурткова робота. Вона демонструє високий рівень навчання, який дозволяє здобувачам освіти набути навичок науково-дослідної роботи, аналізу і синтезу, узагальнення фактів для прийняття нових рішень. Результатом роботи гуртків стало виготовлення діаграм, схем, порівняльних таблиць, аналізу статистичних даних для навчальних аудиторій з клінічних дисциплін.
Методичні розробки занять та виховних заходів, доповіді викладачів будуть подані у інформаційно-методичних вісниках заходу та стануть в нагоді для педагогічних працівників, викладачів-початківців, аспірантів та здобувачів освіти.
Заступник директора з навчальної роботи Полтавського базового медичного фахового коледжу Наталія Вахненко, у підведенні підсумків заходу наголосила, що інформатизація навчально-виховного процесу повинна автоматизувати окремі види навчальної діяльності освітніх дисциплін, та забезпечити умови адаптації навчально-виховного процесу до глобалізації суспільства.

26 жовтня 2022 року у дистанційному форматі відбулося засідання Ради директорів медичних фахових коледжів Полтавської області. У заході взяли участь О.А. Синенко, директор Полтавського базового медичного фахового коледжу, С.С. Малик, директор Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка, А.Г. Кузьменко, директор Лубенського медичного фахового коледжу, А.Д. Царинний, директор Лохвицького медичного фахового коледжу.

Під час засідання були розглянуті найважливіші питання здійснення навчально-виховного процесу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. Директори медичних фахових коледжів обговорили профілактичні заходи щодо попередження масового розповсюдження COVID – 19; забезпечення безпеки здобувачів освіти та колективу закладів освіти в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні. Були розглянуті питання підготовки здобувачів освіти ІІ курсу медичних фахових коледжів Полтавської області до складання ДПА у формі ЗНО 2023 та підготовки здобувачів освіти ІV курсу медичних фахових коледжів Полтавської області до складання Ліцензійного іспиту КРОК М.

Голова Ради директорів медичних фахових коледжів Полтавської області, директор Полтавського базового медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук, Олена Анатоліївна Синенко, у підведенні підсумків засідання звернула увагу, що найголовнішим завдання постає забезпечення безпечності освітнього середовища, неперервності освітньо-виховного процесу та психологічного комфорту здобувачів освіти у медичних фахових коледжах Полтавської області.

26 жовтня 2022 року у дистанційному форматі на базі Лохвицького медичного фахового коледжу відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей. У заході взяли участь медичні фахові коледжі Полтавської області. Під час заходу педагогічні працівники Лохвицького медичного фахового коледжу провели відкриті заходи з метою обміну передовим педагогічним досвідом.

Викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки Лохвицького медичного фахового коледжу В. О. Панченко провела відкрите теоретичне заняття на тему «Спостереження і догляд за пацієнтами з хворобами серцево-судинної системи. Пульс. Артеріальний тиск». Нестандартні форми роботи, перегляд презентацій, відеороликів сприяли формуванню соціокультурної компетенції здобувачів освіти, мотивували їх до вивчення клінічних дисциплін. Застосування ігрових методів роботи спонукало здобувачів освіти до невимушеного спілкування, обговорення теми заняття. Усі присутні відмітили високий рівень володіння викладачем навичками організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, що сприяє  активізації та формуванню у них позитивної мотивації  до навчання.

 Викладач медичної психології С. Г. Лесик провела відкритий виховний захід на тему «Струни української душі», що був направлений на створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти, що має на меті підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності.

Методичні розробки занять та виховних заходів, доповіді викладачів будуть подані у інформаційно-методичних вісниках заходу № 200 та № 201 та будуть корисними для педагогічних працівників, викладачів-початківців, аспірантів та здобувачів освіти.

Директор Полтавського базового медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук, Олена Анатоліївна Синенко, у підведенні підсумків заходу звернула увагу учасників, що важливим завданням у здійсненні навчально-виховного процесу здобувачів освіти у сучасних реаліях є не тільки надання їм грунтовних знань, вмінь та навичок, але й забезпечення сприятливої атмосфери й психологічного комфорту у закладах освіти.

18 жовтня 2022 року на базі Полтавського базового медичного фахового коледжу обласний методист Наталія Романівна Єфименко організувала обласний освітній онлайн-івент «Шляхи удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах сьогодення». На заході були присутні керівники, заступники, методисти та педагогічні працівники медичних фахових коледжів Полтавської області.

Викладачі-методисти Світлана Іванівна Дворнік, Людмила Федорівна Лисенко, Марина Семенівна Гіндіна представили свої методичні напрацювання, ознайомили учасників конференції зі своїми педагогічними здобутками, надали гідні поради щодо організації навчально-виховного процесу викладачами-початківцями, розкрили особливості та переваги використання та впровадження сучасних освітніх технологій. Вони будуть узагальнені у інформаційно-методичному збірнику конференції та будуть корисними для керівників та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

Директор Полтавського базового медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук, Олена Анатоліївна Синенко у підведенні підсумків конференції звернула увагу на важливості безпечного освітнього середовища, сприятливої атмосфери, психологічного комфорту під час навчальної діяльності здобувачів освіти в період дії правового режиму воєнного с тану в Україні.

25 березня 2021 року у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі відбулася атестація педагогічних працівників. Вона була проведена з дотриманням правил та вимог протиепідемічного режиму роботи. Атестація проводилася відповідно статті 23 Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06 жовтня 2010 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011року, наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013року). Основними принципами атестації були  відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Метою атестації у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Результатами засідання  атестаційної комісії І рівня (Полтавський базовий медичний фаховий коледж) та ІІІ рівня (Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації) у 2020-2021 н.р. є наступні показники:

Дворнік С.І.

вища категорія,

викладач-методист

Дзямко А.А. Вища  категорія
Загорулько Г.А.

Вища категорія,

викладач-методист

Каленіченко С.В. І категорія
Коростиленко Л.П Вища категорія
Любич Т.Я. Вища категорія
Німчин Т.О. Вища категорія
Опошнян С.І. Вища категорія
Редченко Л.В. І категорія
Рябека Т.І. Вища категорія
Серажим С.М. Вища категорія
Черкун В.М. Вища категорія
Мироненко Л.В. Вища категорія
Могила В.І. Вища категорія
Сакевич В.І.

вища категорія,

викладач-методист

Єфименко Н.Р. методист вищої кваліфікаційної категорії
Вахненко Н.С. відповідність займаній посаді заступника директора з навчальної роботи
Загорулько Г.А методист вищої кваліфікаційної категорії
Грігор’єва І. М. завідувач навчально-виробничої практики