Загальні аспекти

Виховна робота в Полтавському базовому медичному фаховому коледжі здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту».

Нова стратегія виховання, окреслена в Постанові Кабінету Міністрів від 9 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» спрямовує колектив на формування студента, як високоморальної особистості, яка уособлює українські традиції, культуру, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності.

Основна мета виховної роботи – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування громадянина – патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, яка плекає українські традиції, культуру, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності.

 Скоординована взаємодія всіх суб’єктів педагогічного процесу: адміністрації, викладацького складу та студентського самоврядування – сприяє ефективній організації навчально-виховної діяльності здобувачів освіти, задоволенню їхніх навчально-пізнавальних, пошуково-дослідницьких і культурних потреб, розвитку потенційних можливостей, креативності, здатності до самовдосконалення.