Загальноосвітні, соціально-економічні та фундаментальні дисципліни

Статті викладачів ЦК загальноосвітніх, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін

Єфименкo Н.Р., Коростиленко Л.П., Дорогейко Л.І., Серажим С.М. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Єфименко Н.Р., Дорогейко Л.І. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ОСВІТІ НЕОБХІДНИЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ

Філіна І. О., Чемісова Т.С. ГЛОБАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ДОЛЯ УКРАЇНИ

Дворнік С.І., Сакевич В.І., Дорогейко Л.І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  –  ГОЛОВНИЙ ЧИННИК  ФОРМУВАННЯ     ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО  МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Єфименко Н.Р., Дорогейко Л.І., Коростиленко Л.П. СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Єфименко Н.Р., Дорогейко Л.І., Коростиленко Л.П. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

СИНЕНКО Олена, ЄФИМЕНКO Нaтaлія, РЕДЧЕНКО Людмила РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МЕДИЧНOГO ПРOФІЛЮ

Олена Синенко, Тетяна Чемісова, Нaтaлія Єфименкo ТЕХНOЛOГІЇ ДИДЖИТAЛІЗAЦІЇ OСВІТИ У ПРAКТИЧНІЙ ПІДГOТOВЦІ  ФAХOВOГO МOЛOДШOГO БAКAЛAВРA

Єфименко А. Р. ШУМ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНИХ МІСТ ПОЛТАВЩИНИ

Грігор’єва І.М., Зінченко Н.В., Коломієць Н.Г., Лук’яненко М.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ

Зінченко Н.В., Лук’яненко М.М., Ніжніченко О.С., Рябека Т.І. ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Зінченко Н.В., Мизгіна Т.І., Лук’яненко М.М., Рябека Т.І. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Любич Т.Я., Вахненко Н.С., Власова Т.Л. Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення інтересу до вивчення іноземної мови

Любич Т.Я., Вахненко Н.С., Власова Т.Л.РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ОглезневаЮ.Г., МогилаВ.I., Cахарова О.I. ВАГОМІ CВIДКИ ICТОРIЇ

Могила В.І., Сахарова О.І., Оглезнева Ю.Г. ОCОБЛИВОCТI НАДАННЯ ОCВIТНIХ ПОCЛУГ ЗДОБУВАЧАМ ОCВIТИ ПОЛТАВCЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ВОЄННОГО CТАНУ

Наталія Єфименко, Людмила Редченко, Олександр Піскун ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Піскун О.І., Єфименко Н.Р., Редченко Л.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Валентина Сапєгіна ПЕРЕВАГИ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

Мизгіна Т.І., Філіна І.О. COVID-19: свобода вибору та відповідальність. Формування відповідального ставлення до власного та громадського здоров’я у здобувачів передвищої медичної освіти

Філіна І.О., Мизгіна Т.І. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ

Єфименко Н.Р., Редченко Л.В., Серажим С.М. “Практико-методичні функції застосування ІКТ і технічних засобів навчання у медичному фаховому коледжі”

Агеєва М.Р. “ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ”

Васильєва Л.А. “ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. АСПЕКТИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА”

Вахненко Н.С., Любич Т.Я. “Країнознавчий аспект на заняттях з англійської мови”

Гречка Л.С. “ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ”

Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І. Лук’яненко М.М. “ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ”

ДВОРНІК С. І. “КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ”

Дворнік С.І., Опошнян С. І.”РОЛЬ  СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ДУХОВНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА”

Дворнік С.І., Опошнян С. І. “НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ТА ЙОГО ПОДОЛАННЯ”

Дмитренко Л.М. “РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ”

Єфименко Н.Р. “ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ ВІТАГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ”

Єфименко А. Р., Єфименко Н. Р., Серажим С. М. “ПРОБЛЕМА ШУМОВОЇ ХВОРОБИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВЩИНИ”

Синенко О.А., Вахненко Н.С., Єфименко Н.Р., Редченко Л.В. “ВИКОРИСТАННЯ ВІТАГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ”

Єфименко Н. Р., Суббота О. М., Єфименко А. Р. “ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

Пильгук О.,Загорулько Г.А “Вплив військового стану на харчову складову дітей”

Корнет А.В. “Слова іншомовного походження у романі Володимира Лиса «Століття Якова»”

Корнет А.В. “РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СИСТЕМИ”

Кухта В.В. “ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ”

Лукʼяненко М.М., Григорʼєва І.М. Сіліна Л.В. “Принципи методичного навчання як запорука покращення педагогічної майстерності викладачів у сучасній освіті”

Могила В.І., Оглезнева Ю.Г., Сакевич В.І., Загорулько Г.А. “ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ, ДОСВІД, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ”

Науменко А.М. “ОСНОВНІ МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ПСИХОГІГІЄНИ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП”

Оглезнева Ю.Г., Могила В.I., Cахарова О.I. “ВАГОМІ CВIДКИ ICТОРIЇ”

Редченко Л.В., Єфименко Н.Р., Коростиленко Л.П., Піскун О.І. “Поширеність синдрому емоційного вигорання серед студентів закладу фахової передвищої освіти під час дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19”

Сапєгіна В.В. “РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ”

Сапєгіна В.В. “ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ПЕРІОД КАРАНТИНУ”

Сахарова О.І. “МОТИВАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ”

Філіна І.О. “КОЛІЗІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТНІХ ТРАДИЦІЙ ТА НОВАЦІЙ”

Філіна І.О., Мизгіна Т.І. “ПРО ПОСЛАБЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ: ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ”

Чемісова Т.С., Синенко О.А., Вахненко Н.С. “СТАН ВИХОВНОЇ, КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ”

Черкун В.М. “ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ”

Янко А.Л. “Сучасні педагогічні методи викладання історії на заняттях з історії України в Полтавському базовому медичному фаховому коледжі”

Янко А.Л. “НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ”

Єфименко Н. Р., Стафійчук О.П. “ФOРМУВАННЯ КOНКУРЕНТНOСПРOМOЖНOСТІ МАЙБУТНЬOГO ФАХІВЦЯ ШЛЯХOМ УПРOВАДЖЕННЯ ВІТАГЕННИХ ТЕХНOЛOГІЙ”