Гуманітарні дисципліни

Статті викладачів ЦК гуманітарних дисциплін

Синенко О. А., ВахненкоН. С., Любич Т. Я. “Виховання морально-етичних якостей майбутнього медичного працівника на ідеях гуманізму та волонтерської діяльності”

Каленіченко С. В. “Альтернативна історія як жанровий різновид новітньої української фантастики”