Гуманітарні дисципліни

Статті викладачів ЦК гуманітарних дисциплін

Дворнік С.І., Громов С.В. “Психолого-педагогічні аспекти професійної адаптації студентів”

Синенко О. А., ВахненкоН. С., Любич Т. Я. “Виховання морально-етичних якостей майбутнього медичного працівника на ідеях гуманізму та волонтерської діяльності”

Каленіченко С. В. “Альтернативна історія як жанровий різновид новітньої української фантастики”

Синенко О. А., ВахненкоН. С. “Необхідність реформування медсестринської освіти в Україні, як потреба сучасності на шляху до Європи”

Гринь В. Г., Черкун Н. О. “Епоніми та епонімічні синдроми черепа людини”

Каленіченко С. В., Могила В. І., Оглезнєва Ю. Г. “Міжпредметні інтеграція як основа викладання дисциплін при підготовці молодшого спеціаліста за спеціальністю “Медсестринство”

Любич Т. Я., Шандакова О. О. “Особливості формування лексичних навичок читання”

Любич Т. Я., Шандакова О. О. “Робота зі спецтекстом як основа навчання іноземної мови за професійним спрямуванням”

Вахненко Н.С. Любич Т.Я. “МОВНІ ІГРИ ТЕМИ «НАВЧАННЯ» НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)”

Гречка Л.С. “ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ”

Єфименко Н.Р. Дворнік Л.О. Дворнік С.І. “ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА”

Каленіченко С. В. “МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗВМ(Ф)О”

Сакевич В.І., Загорулько Г.А., Могила В.І., Оглезнева Ю. Г. “АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: УРОК-АУКЦІОН”

Філіна І.О.”МІРКУВАННЯ ПРО МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”

Чемісова Т. С. “ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЛТАВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ”

Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І., Лук’яненко М.М., Могтла В.І., “МЕДСЕСТРИНСТВО В ДОКАЗОВІЙ МЕДИЦИНІ”

Янко А. Л. “CLERUCHY IN ETRUSCANS”