Гуманітарні дисципліни

Статті викладачів ЦК гуманітарних дисциплін

Дворнік С.І., Громов С.В. “Психолого-педагогічні аспекти професійної адаптації студентів”

Синенко О. А., ВахненкоН. С., Любич Т. Я. “Виховання морально-етичних якостей майбутнього медичного працівника на ідеях гуманізму та волонтерської діяльності”

Каленіченко С. В. “Альтернативна історія як жанровий різновид новітньої української фантастики”

Синенко О. А., ВахненкоН. С. “Необхідність реформування медсестринської освіти в Україні, як потреба сучасності на шляху до Європи”

Гринь В. Г., Черкун Н. О. “Епоніми та епонімічні синдроми черепа людини”

Каленіченко С. В., Могила В. І., Оглезнєва Ю. Г. “Міжпредметні інтеграція як основа викладання дисциплін при підготовці молодшого спеціаліста за спеціальністю “Медсестринство”

Любич Т. Я., Шандакова О. О. “Особливості формування лексичних навичок читання”

Любич Т. Я., Шандакова О. О. “Робота зі спецтекстом як основа навчання іноземної мови за професійним спрямуванням”