Відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

          Навчальний процес на  відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу  освіту», наказу МОЗ України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною  освітою» від 07.09.1993 року №198, наказу МОН України від 19.01.2016 року №34 «Про документи про підвищення кваліфікації». В основі підвищення кваліфікації та спеціалізації медичних фахівців на відділенні підвищення кваліфікації є прогресивні навчально-методичні технології, які стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до знань та передового досвіду.

        Стратегія діяльності відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою спрямована на забезпечення відповідності змісту циклів підвищення кваліфікації та спеціалізації медичних працівників державним стандартам і завданням Полтавського регіону.

Головними завданнями відділення є:

 • задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою в межах ліцензійного обсягу;
 • оновлення і поглиблення професійних знань молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;
 • розширення можливостей для здобуття освіти протягом життя;
 • послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання;
 • здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок.

       Для проведення теоретичних і практичних занять на відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою використовуються кабінети, лабораторії коледжу, бази лікувально-профілактичних закладів Полтавської області, які  оснащені  необхідними технічними засобами навчання. Бібліотека, мережа Інтернет задовольняють навчальні, освітні, естетичні та пізнавальні потреби слухачів відділення.

       

      З метою забезпечення проведення теоретичного навчання, семінарських та практичних занять для слухачів відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою у дистанційному режимі штатними викладачами та викладачами-сумісниками  на  освітній платформі  Moodle  розміщена вся необхідна інформація для кожного циклу, підібрані та розроблені навчальні матеріали і методичні рекомендації, що дозволяє  організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Викладачі мають змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування зі слухачами у режимі реального часу.

Індивідуальні консультації для слухачів, які потребували допомоги під час навчання у дистанційній формі, проводилися із використанням Viber, Meet, Zoom,  електронної пошти та Instagram.

          На відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою створено дієву та гнучку систему підвищення кваліфікації за різними формами і технологіями навчання. Методичне забезпечення теоретичних, практичних і семінарських занять, самостійної роботи слухачів становить 100%.

Перспективи розвитку відділення

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

Полтавського базового медичного фахового коледжу:

 

 • підвищувати кваліфікацію медичних працівників відомчих установ, закладів освіти та приватних установ, які мають у своєму штаті молодших медичних працівників (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку);
 • збільшити кількість друкованої продукції: науково-методичних та навчальних посібників, інформаційно-методичних збірників, бюлетнів, розроблених як викладачами коледжу, так і лікарями-практиками;
 • відкриття нових циклів спеціалізації та удосконалення , відповідно до заявок лікувально-профілактичних установ області;
 • впровадження в навчання нових медичних технологій відповідно до діючих нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України;
 • участь у проведенні семінарів, нарад, конференцій з питань післядипломної освіти.

 

       Колектив викладачів відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою продовжує працювати над розробкою та впровадженням інформаційно-комунікаційних і вітагенних технологій. навчання з метою забезпечення вирішення конкретних завдань розвитку медичної галузі Полтавської області.