Відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

 

Для забезпечення потреб галузі охорони здоров’я області фахівцями загальної практики (сімейної медицини) з 2001 року розпочато підготовку відповідних кадрів.

Матеріально-технічна база циклу спеціалізації медичних сестер загальної практики – сімейної медицини для проведення теоретичних занять

Оснащення, медичне обладнання, інструментарій, муляжі, тренувальні фантоми відповідають стандартам і нормативам
Акушерство    Гінекологія
Оснащення кабінетів наближене до реальної обстановки робочих місць медсестри і фельдшера
Основи сестринської справи   
 
Офтальмологія
 
Кабінети клінічних дисциплін і відповідних лабораторій повністю забезпечені навчальною та методичною літературою відповідно до сучасних вимог викладання предмета
 

Комп’ютерні класи із сучасною технікою та достатньою базою навчальних розвиваючих і контролюючих програм забезпечують систематизацію та вдосконалення знань із медсестринства в сімейній медицині студентами та слухачами курсів

Перехід системи медичного забезпечення населення на економічні методи управління вимагає від різних рівнів управління чіткого обліку та аналізу наданих медичних послуг із застосуванням комп’ютерних технологій

На практичних заняттях курсанти беруть участь у підготовці інструментів до операцій та проведенні гемотрансфузій, а також роблять перев’язки хворим
Хірургія

Курсанти мають можливість на травмпункті ознайомитися з різними видами травм та надавати допомогу хворим у відділенні

Травматологія Ортопедія
Сестри медичні мають можливість ознайомитись та працювати на сучасному обладнанні, яке необхідне для надання невідкладної допомоги дітям
Дитяча анестезіологія та реанімація
Педіатрія