Відділення лікувальної справи

На відділенні лікувальна справа Комунального вищого навчального закладу “Полтавський базовий медичний коледж” І рівня акредитації підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спеціальність 223 “Медсестринство”.

Термін підготовки фахівців 3 роки на базі повної загальної середньої освіти та 4 роки на базі базової загальної середньої освіти. На відділенні навчається 318 студентів в 11 групах.

Навчальний процес базується на сучасних інформаційних технологіях навчання, зорієнтований на формування освіченої, здатної до постійного оновлення професійних знань та швидкої адаптації, до змін в умовах ринкової економіки.

Випускники відділення можуть займати первинні посади у ЛПЗ, санітарно-епідеміологічних закладів, проведенні комплексу екстренних медичних заходів на догоспіталізаційному етапі, обстеженні пацієнта, підготовки його до оперативних втручань, працювати в операційній, медичним статистиком, акушеркою, фельдшером, доглядати хворих у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, курортних установах.

Ліцензійний обсяг щорічного прийому на відділення складає 90 осіб, з них: 45 – на регіональне замовлення, 15 – на контрактну форму навчання (на базі базової загальної середньої освіти);  з них: 15 – на регіональне замовлення, 15 – на контрактну форму навчання (на базі повної загальної середньої освіти).

З 2009 р. по 2020 р. відділення лікувальної справи очолювала Фесенко Людмила Миколаївна, яка має вищу освіту, закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 1999 р. за спеціальністю “Лікувальна справа” лікар-невролог, психотерапевт, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

З 2020 р. керує відділенням лікувальної справи Редченко Людмила Володимирівна, викладач II кваліфікаційної категорії, викладає дисципліни “Отоларингологія”, “Медсестринство в отоларингології” .Закінчила УМСА за спеціальністю ” Лікувальна справа”, лікар- отоларинголог.

Навчально-виховний процес на відділенні здійснюють 59 викладачів, з них 25 викладачів вищої категорії. Студенти випускного курсу складають інтегрований ліцензійний іспит “Крок М Лікувальна справа”. Останній рік мають показники успішності вищий за регіональний.