Висновки експертної комісії

1. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців у Полтавському базовому медичному коледжі галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12010101 Лікувальна справа

2. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців у Полтавському базовому медичному коледжі галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12010102 Сестринська справа