Безперервний професійний розвиток

Майстер-клас «Перша психологічна допомога, відновлення та підтримка ментального здоров’я  в умовах надзвичайних ситуацій.»

Майстер-клас «Організація надання невідкладної допомоги  в умовах воєнного стану» 

Майстер-клас «Підготовка  пацієнтів до додаткових досліджень згідно сучасних вимог оцінки морфофункціонального стану.» 

Майстер-клас «Мультимодальний підхід до санітарно-протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я»

Майстер-клас «Шлях до безпеки: гігієна рук та контроль інфекцій в закладах охорони здоров’я»

Майстер-клас “Кардіологічна допомога виклики та реалії сьогодення”

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Аспекти профілактичної діяльності до вирішення проблем пацієнта при захворюваннях серцево-судинної системи

Сучасні підходи до проблеми розвитку паліативної допомоги та удосконалення практичних навичок з догляду за пацієнтами при здійсненні паліативної і хоспісної допомоги

Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання.

Пріоритетні напрями діагностики , лікування та профілактики інфекційних хвороб , сучасні виклики до вирішення проблем пацієнта.

Невідкладні стани у практичній діяльності сестри медичної

Актуальні питання педіатрії у практиці сестри медичної

Сучасний стан та перспективи розвитку пріоритетних напрямків в ендокринології

Гігієна рук. Формування інституціонального клімату безпеки