Безперервний професійний розвиток

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Аспекти профілактичної діяльності до вирішення проблем пацієнта при захворюваннях серцево-судинної системи

Сучасні підходи до проблеми розвитку паліативної допомоги та удосконалення практичних навичок з догляду за пацієнтами при здійсненні паліативної і хоспісної допомоги

Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання.

Пріоритетні напрями діагностики , лікування та профілактики інфекційних хвороб , сучасні виклики до вирішення проблем пацієнта.