Безперервний професійний розвиток

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради