Адміністрація коледжу

 

 

Синенко Олена Анатоліївна

директор коледжу , кандидат медичних наук, викладач –методист. Викладає дисципліни «Неврологія», « Психіатрія». Стаж роботи у коледжі -25 років. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     1996 році.

Коло професійних  інтересів:  організація навчально- виховного процесу на основі індивідуального підходу до студентів. Впровадженняя  найсучасніших технологій у навчальний процес.

Вахненко Наталія Сергіївна

Заступник директора з навчальної роботи, викладач I категорії,  викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Німецька мова», «Німецька мова (за професійним спрямуванням)».  Стаж роботи у коледжі – 13 років. Закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мови та зарубіжної літератури» у 2010 році.

Коло професійних інтересів: формування креативної, цілеспрямованої, високопрофесійної, грамотної особистості,  а також використання сучасних технологій при вивченні іноземної мови.

 

 

Чемісова Тетяна Сергіївна

заступник директора з виховної роботи, кандидат психологічних наук.
Викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Викладає дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини», «Ріст та розвиток людини», «Основи психології та міжособового спілкування», «Основи загальної та медичної психології». Закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2014 році, спеціальність «Біологія», кваліфікація Біолог, Вчитель біології та екології. Практичний психолог у навчальних закладах
Коло професійних інтересів: формування творчої компетентності студентів під час вивчення біологічних дисциплін.
Є автором понад 35 друкованих праць у галузі психології та біології.

Воробйов Віктор Вікторович

заступник директора з адміністративно-господарської діяльності

Зінченко Наталія Василівна

Завідувачка відділенням сестринської справи, викладач медсестринства в педіатрії,  онкології, медсестринства в онкології,   педіатрії (викладач І категорії). Закінчила

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» у 2007 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр. Стаж роботи – 13 років.

Коло професійних інтересів: сприяти студентові у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні  соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо).

Редченко Людмила Володимирівна

завідувач відділенням лікувальної справи, викладач I кваліфікаційної категорії, викладає дисципліни “Отоларингологія”, “Медсестринство в отоларингології”, . 
Стаж роботи у коледжі-11 років.
Закінчила УМСА за спеціальністю ” Лікувальна справа”, лікар- отоларинголог.
Коло професійних інтересів:  активне використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі.

Грігор’єва Ірина Миколаївна

завідувач з навчально- виробничої практики, викладач вищої кваліфікаційної категорії,  викладає дисципліни “Медсестринство в акушерстві”, “Медсестринство в гінекології”.
Стаж роботи у коледжі-21 років. 
Закінчила ПМСІ, лікар акушер-гінеколог.
Коло професійних інтересів:  профілактика захворювань,  що передаються статевим шляхом; вплив шкідливих факторів на репродуктивне здоров’я жінки.

Єфименко Наталія Романівна

викладач мікробіології, викладач вищої категорії, базовий методист коледжу, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка у 2001 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і практична психологія»; кваліфікація: вчитель біології, практичний психолог

Коло професійних інтересів: розробка робочих програм і іншого методичного забезпечення, в тому числі інтегрування сучасних інформаційних технологій в навчальний процес; участь у підготовці та проведенні олімпіад та конференцій у навчальному закладі. 

Кулай Наталія Іванівна

Методист коледжу, викладач внутрішньої медицини вищої категорії, викладає дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», « Внутрішня медицина»Стаж роботи у коледжі -17 років. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     1998 році.

Коло професійних  інтересів:  постійно підвищувати свій фаховий рівень та розвивати студентів, проводити виховну роботу серед студентів. : підготовка до самостійної роботи студентів через наближення практичних занять до реальних умов на клінічних базах закладів охорони здоров’я міста.

Громов Сергій Вікторович

відповідальний секретар приймальної комісії, практичний психолог, викладач-методист, викладає дисципліну “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”.
Стаж роботи у коледжі- 19 років.
Закінчив ПДПУ, психолог, біолог.
Коло професійних інтересів:  психолого-медико-педагогічна підготовка фахівців у відповідності до сучасних умов ринку праці та наслідків проведення ООС.