Адміністрація коледжу

 

 

Синенко Олена Анатоліївна

директор коледжу , кандидат медичних наук, викладач –методист. Викладає дисципліни «Неврологія», « Психіатрія». Стаж роботи у коледжі -24 роки. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     1996 році.

Коло професійних  інтересів:  організація навчально- виховного процесу на основі індивідуального підходу до студентів. Впровадженняя  найсучасніших технологій у навчальний процес.

Вахненко Наталія Сергіївна

Заступник директора з навчальної роботи, викладач I категорії,  викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Німецька мова», «Німецька мова (за професійним спрямуванням)».  Стаж роботи у коледжі – 12 років. Закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мови та зарубіжної літератури» у 2010 році.

Коло професійних інтересів: формування креативної, цілеспрямованої, високопрофесійної, грамотної особистості,  а також використання сучасних технологій при вивченні іноземної мови.

 

 

Чемісова Тетяна Сергіївна

заступник директора з виховної роботи, кандидат психологічних наук.
Викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Викладає дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини», «Ріст та розвиток людини», «Основи психології та міжособового спілкування», «Основи загальної та медичної психології». Закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2014 році, спеціальність «Біологія», кваліфікація Біолог, Вчитель біології та екології. Практичний психолог у навчальних закладах
Коло професійних інтересів: формування творчої компетентності студентів під час вивчення біологічних дисциплін.
Є автором понад 35 друкованих праць у галузі психології та біології.

Воробйов Віктор Вікторович

заступник директора з адміністративно-господарської діяльності

Іванова Марина Вікторівна

Завідувачка відділенням сестринської справи, викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії. закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка у 2001 році, спеціальність: Фізичне виховання. кваліфікація: вчитель фізичного виховання, стаж роботи: педагогічний – 26  років, у коледжі       – 14 років

Коло професійних інтересів: використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя та набуття фонду рухових умінь і навичок.

Редченко Людмила Володимирівна

завідувач відділенням лікувальної справи, викладач I кваліфікаційної категорії, викладає дисципліни “Отоларингологія”, “Медсестринство в отоларингології”, . 
Стаж роботи у коледжі-10 років.
Закінчила УМСА за спеціальністю ” Лікувальна справа”, лікар- отоларинголог.
Коло професійних інтересів:  активне використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі.

Грігор’єва Ірина Миколаївна

завідувач з навчально- виробничої практики, викладач вищої кваліфікаційної категорії,  викладає дисципліни “Медсестринство в акушерстві”, “Медсестринство в гінекології”.
Стаж роботи у коледжі-20 років. 
Закінчила ПМСІ, лікар акушер-гінеколог.
Коло професійних інтересів:  профілактика захворювань,  що передаються статевим шляхом; вплив шкідливих факторів на репродуктивне здоров’я жінки.

Загорулько Галина Андріївна

викладач медичної біології, викладач вищої категорії, викладач-методист, базовий методист, закінчила Калузький державний педагогічний інститут ім. К.Е. Ціолковського у 1986 році, спеціальність: «Біологія»; кваліфікація: вчитель біології

Коло професійних інтересів: використання інноваційних методик науково-природничих дисциплін, інтерактивне навчання на заняттях медичної біології та під час організації методичної  роботи

Єфименко Наталія Романівна

викладач мікробіології, викладач вищої категорії, методист коледжу, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка у 2001 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і практична психологія»; кваліфікація: вчитель біології, практичний психолог

Коло професійних інтересів: розробка робочих програм і іншого методичного забезпечення, в тому числі інтегрування сучасних інформаційних технологій в навчальний процес; участь у підготовці та проведенні олімпіад та конференцій у навчальному закладі. 

Громов Сергій Вікторович

відповідальний секретар приймальної комісії, практичний психолог, викладач-методист, викладає дисципліну “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”.
Стаж роботи у коледжі- 18 років.
Закінчив ПДПУ, психолог, біолог.
Коло професійних інтересів:  психолого-медико-педагогічна підготовка фахівців у відповідності до сучасних умов ринку праці та наслідків проведення ООС.