Тренінг-підвищення-знань-з-базових-предметів-для-вступників